esemény
Római kapcsolat | SZŐKE Gáspár | Inda Galéria

kurátor | Kozma Zsolt

megnyitó | 2024. május 8. 18:30

a kiállítást megnyitja | Trapp Dominika

web | https://indagaleria.hu/exhibit...

a kiállítás bezárása | 2024. junius 19.

cím | INDA Galéria | Project Room | 1061 Budapest, Király u. 34. II/4

Térkép

2021-es római ösztöndíja alatt folytatott kutatásai, megfigyelései szolgálnak kiindulópontként Szőke Gáspár Római kapcsolat című kiállításán az INDA Galéria projektszobájában. Az akkoriban született munkákban itáliai épített terek elemeit, ablakokat, mozaik alakzatokat, épület ornamentikákat és más ismétlődő formákat emelt ki eredeti vizuális kontextusukból, hogy képei síkjában, illetve terében absztrahálva azután más alakzatokkal, köztük máshonnan származó klasszikus mintákkal összekapcsolva jelenítse meg és kutassa így alakuló, lehetséges jelentéseiket.

Szőke szüntelen érző, elemző, értelmező viszonya az itt-és-mostbeli környezet aktuális vizuális elemeivel ugyanúgy jól követhetően és folyamatosan beépül játékos, organikusan változó nyelvébe, mint az önmaga számára már gyakorlata kezdetén kijelölt terep, az absztrakt művészet hagyományaival való szüntelen, kritikaiként felfogható elemeket sem nélkülöző párbeszéde. A római munkák mellett a most kiállított képeken már az azok tanulságait felhasználó, azokkal tovább folytatódó evolúció, a jelentésadó -konstruáló, -interpretáló kísérletezés új fejezeteit mutatja meg. Saját elmondása szerint bizonyos mértékig a 2023-as rövid barcelonai tanulmányútjának, konkrétabban az ottani néprajzi múzeumban, a Museu Etnologic I De Cultures Del Mónban látott folk motívumok egyik „tanulsága" például, ahogy a most látható képek közül többön kilép a síkból, elmozdul objekt jelleg felé.

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.