esemény

kurátor | Tar Enikő

megnyitó | 2024. április 26. 19:00

web | http://www.facebook.com/share/...

a kiállítás bezárása | 2024. junius 14.

cím | VIII. Budapest Homok utca 3. (utcára nyíló szuterén)

Térkép

Vannak erők. A szánkkal kiabálnak, a fülünkkel hallanak félre, a gondolatainkkal tesznek szörnyűvé másokat. Töredezett és lehasított erők. Port kavarnak, hogy észrevegyük őket, unják a száműzetést, osztozni akarnak a tudatosságban. Hiányosak vagyunk nélkülük és általuk. A túl hangos, a túl csöndes, a túl merev és a túl fesztelen ismerőseink, akikben bosszantanak ezek a tulajdonságok, mind mi vagyunk. A tudattalan, amire hivatkozunk, amikor hibázunk, a miénk. Felelősek vagyunk érte. Követeljük vissza: felelősek vagyunk magunkért. Ha észrevesszük a felkavart port és erőfeszítést teszünk a belső munkára, fel tudjuk használni ezeket az erőket. Ha hagyjuk elszabadulni, a végletek – s ami ijesztőbb, a végletes énközpontúság – emberei leszünk. Marcus Aureliust olvasó grindset-közgazdászok és tőzsdeinfluencerek, a racionalitásban hívők. Vagy a másik oldalon: mély benyomásaiktól és vágyaiktól vezérelt, örök gyerekek, akik megfoghatatlan eszmék mögé állva utasítják el a felelősséget a tetteikért, az érzelmektől függők. Ha nem keressük a kapcsolatot a lehasított részeinkkel, távolítjuk az esélyt, hogy egészlegesen álljunk a posztmodern egyik legnagyobb kihívása, az értékválasztás elé.

Ez a Varázsló feladata. Amikor megnyílik a föld, évezredes bizalommal bukik alá az ugatásnak. Dicséri a bújdosó átkozottat. Ügyelte a születését és ügyeli a a halálát. A krízis és átalakulás tereiben láttatja a profánt és érezteti a szakrálist. Őrzi a tudatos és tudattalan közti hidat, hogy visszatérhessünk oda, ahonnan indultunk, de gazdagabban, ahogy indultunk. Ő kíséri az átváltozást, segíti a keresőt, hogy kapcsolódjon a szakrálissal és fenntartsa azzal a kapcsolatot. Védi a tudatunkat az archetípusok megszállásától és tartalmazza az őrjítő energiákat. Őrzi, hogy az energiák kreativitást és újjáépítést szolgálják.Az újjáépítés nem a tettek, hanem az életstílus és nem a gondolat, hanem a szemléletmód szintjén megy végbe.


             “Némelyik árnyék
              jelentőségteljesebb,
              mint ami veti.”

              Fodor Ákos: Metaoptika

-


A Varázsló / Bárány Lili kiállítása (MOME, animáció MA)
Megnyitó: április 26, 19:00
VIII. Homok utca 3.

Kurátor/koordinátor: Tar Enikő
Megtekinthető június 14-ig, minden kedden és csütörtökön 14:00 és 20:00 között.


Hisszük, hogy a művészet nem csupán cél, de egy olyan eszköz, mellyel a közösségépítés megvalósulhat. A kiállítás egy kreatív folyamatokra épülő, közös munka eredménye. Köszönjük annak a közel harminc főnek, kik a kiállítás közel fél éves készítésének minden területén közreműködtek és munkájukkal hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez. 


—-

- eng -

There are forces. They shout with our mouths. They hear falsely with our ears and they create monsters out of others through our thoughts. Torn and shattered forces. They cause a stir so we can notice them. They are tired of being ignored and they want to have their share of consciousness. We are incomplete by them and without them. The people around us who we perceive as too loud, too quiet, too stiff or too loose, their annoying features are all us. Our subconscious that we often blame for the mistakes that we make is also ours. We are responsible for it. We’re claiming it back: We are responsible for ourselves. If we can notice the dust that has been stirred and take the effort to do the inner work, we can use these forces. If we let them loose, we become people of extremes - or what is even more scary – extremely self centered. Grindset finance bros and Crypto influencers reading Marcus Aurelius. Believers of rationality. On the other end: Children forever, driven by desires and deep impressions, hiding behind incomprehensible ideas to avoid responsibility. Dependent on emotions. If we don’t look for the connection with our torn off parts, We push away the chance to fully face one of postmodern’s greatest challenges: Value selection.

This is the Magicians’ task. When the ground splits open the magician dives under the noise with his ancient confidence. He praises the hiding and cursed. He looked after their birth and watches over their death. In the spaces of transformation and crisis, he shows what is profane and makes you feel the sacred. The magician  guards the bridge between the conscious and the unconscious, so that we can return to where we started, but richer. He guides us through transformation and helps the seeker to connect with what’s sacred and to maintain the relationship with it. The magician protects our consciousness from the invasion of archetypes and contains the maddening energies. He makes sure that the energies serve creativity and reconstruction. The reconstruction takes place not at the level of actions, but of lifestyle, and not at the level of thought, but at the level of attitude.

      "Some shadows
      are more significant
      than what casts them."

       Ákos Fodor: Metaoptika

-

The Magician / exhibition of Lili Bárány (MOME, animation MA)
Opening: 26th April, 7pm
VIII. Homok utca 3.
On seen until 14th June, open every Tuesday and Friday from 2pm to 8pm.


The exhibition is a result of a collaborative effort built on creative artistic processes. Thanks to the nearly thirty individuals who contributed in every aspect of creating the exhibition.

Jótanács

Ha az ikOn működésében bármilyen problémát észlel az ikOn 4.0-ra való átállás következtében, kérjük azonnal jelezze az ikon@ikon.hu e-mail címen!

A problémákat igyekszünk a legrövidebb idő alatt kijavítani.