esemény

A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága
X=?
↳ Léₜbᵢzₒₙyₜₐₗₐₙság, ₜₑₗⱼₑₛₛég és ₕᵢáₙyₐ
→ törekszünk a bizonyosság felé ₌ ₘₑgfᵢgyₑₗéₛ + ₘₑGᵢₛₘₑᵣÉₛ -- ₘᵢₛₛᵢₒₙ ᵢₘ ₚ ₒₛₛᵢbₗₑ ↓
Megnyitó: 2024. április 9. 18:00
A kiállítást megnyitja: Lázár Eszter, művészettörténész - kurátor
A bizonytalanság életünk elkerülhetetlen velejárója, amely különböző formákban nyilvánulhat meg: a belső, pszichés élményektől kezdve a mindennapok kiszámíthatatlanságáig. Mindegyik esetben lehet szorongást keltő, ugyanakkor a személyes növekedés, a tanulás katalizátoraként is értelmezhetjük. Ha megengedjük magunknak, hogy egy bizonytalan helyzet vagy a kiszámíthatatlanság kényelmetlensége hasson ránk, az segíthet megnyílnunk a fejlődés, a megismerés és az önfelfedezés irányába.

A Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói művészeti megoldásokkal közelítenek a bizonytalanság nehezen megfogható fogalmához. Szabó Ádám osztálya főleg tapasztalaton alapuló megközelítésekkel dolgozott, mint például a köd sejtelmessége vagy a szeret-nem szeret játék kiszámíthatatlansága. A bizonytalanság néhol az alkotás kivitelezésében és formájában is utolérhető, valamint az ismeretlennel párhuzamba állítva az emberi pszichére való reflektálás is helyet kap.
Kiállító művészek:
Bali Zsófia, Bárdi Dominik, Burján Vanda, Deák Anna, Fodor Bíborka Anna, Gerhát Gyöngyvér, Kerekes Liliána, Kis-Deli Zsombor, Ladányi András, Sarfenstein Ditta, Szeli Kamilla, Szentpéteri Zsuzsanna
(Az MKE Szabó Ádám osztálya)
Kurátorok: Antman Kíra, Bakos Bettina, Bodor Sára Vera, Csermák Tamara, Guzmics Petra, László Tamás, Rizmajer Anna (Az MKE Képzőművészet-elmélet BA hallgatói)
Oktatók: Istvánkó Bea, Szabó Ádám
Megtekinthető // Open to the public: Április 09.-25. K-P 12-18:00, Szo 14-18:00
Helyszín // Location: ISBN könyv+galéria Budapest, Víg u. 2, 1084 Hungary
www.isbnbooks.hu

//
Opening: 6pm, 9th April, 2024.
Opening speech: Eszter Lázár, Art Historian - Curator
Uncertainty is an inevitable part of our lives, and it can manifest itself in different forms, from inner psychological experiences to the unpredictability of everyday life. In each case it can be anxiety-provoking, but it can also be a catalyst for personal growth and learning. Allowing ourselves to be affected by an uncertain situation or the discomfort of unpredictability can help us open ourselves to growth, learning and self-discovery.

Sculpture students at the University of Fine Arts approach the elusive notion of uncertainty with artistic solutions. Ádám Szabó's class worked mainly with experiential approaches, such as the mysteriousness of fog or the unpredictability of the game of like-dislike. In addition, the uncertainty is sometimes felt in the execution and form of the work, and there is also a reflection on the human psyche, juxtaposed with the unknown.

Exhibiting artists:
Zsófia Bali, Dominik Bárdi, Vanda Burján, Annna Deák, Anna Bíborka Fodor, Gyöngyvér Gerhát, Liliána Kerekes, Zsombor Kis-Deli, András Ladányi, Ditta Sarfenstein, Kamilla Szeli, Zsuzsanna Szentpéteri
(Sculpture Department of the Hungarian University of Fine. Professor: Arts Szabó Ádám)
Curators: Kíra Antman, Bettina Bakos, Vera Sára Bodor, Tamara Csermák, Petra Guzmics, Tamás László, Anna Rizmajer (Art Theory BA, Hungarian University of Fine Arts)
Instructors: Bea Istvánkó, Ádám Szabó
#isbnbooksgallery#isbnkonyvgaleria#mke#ket#exhibition#contemporary#art#gallery#contemporaryartgallery#contemporarysculpture#sculpture

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.