esemény

kurátor | Máté Zsófia

megnyitó | 2024. április 17. 18:00

a kiállítást megnyitja | Máté Zsófia

a kiállítás bezárása | 2024. május 20.

cím | Tokaj Art Wine Galéria, 1054 Budapest, Hold utca 21. 1 emmet

Térkép

A csoportos kiállítás kiindulópontja a modern múzeumok előfutárának tekintett Wunderkammer. A reneszánsz Európában keletkezett „csodakamrák” a természeti képződmények, tudományos műszerek, értékes műalkotások, néprajzi tárgyak és egyéb érdekességek meghökkentően eklektikus gyűjteményei voltak. A korszaknak a gyorsan táguló világ megértése és rendszerezése iránti érdeklődését tükrözték, egyszersmind szélesebb körű kulturális tendenciákra engednek rálátást.
A Wunderkammer olyan szimbolikus jelentésekkel átszőtt, esztétizált mikrokozmosz, amely az ember természetről, technológiáról, művészetről alkotott felfogásának alakításában is szerepet játszott. A tudományos kutatás, a felfedezés és a művészeti értékek találkozásának kulcsfontosságú helyszíneként a Wunderkammer a természettudomány fejlődését, valamint az ember és a természet közötti átalakuló kapcsolatot is dokumentálja. A kiállítás címe a korszak egyik meghatározó gondolkodója, Francis Bacon által a természettörténetben elkülönített három kategóriát idézi fel. A nyugvó, azaz képződő és elmúló természet a teremtés során megalkotott fajok leírását jelenti, ide tartoznak az ásvány-, növény- és állatvilág kreatúrái. A második, vagyis az eltévelyedő és váltakozó természet az első csoporttól való eltérésekkel foglalkozik, véletlenszerű képződmények tartoznak ide. A harmadik csoport a természet elemeinek művi, művészi megmunkálását jelöli, ide sorolhatók a modern értelemben vett képzőművészeti alkotások. A korabeli Wunderkammer a természetről rendelkezésre álló ismereteket hasonló elkülönítések mentén rendszerezi, hogy a képződményeket és tárgyakat vizsgálja, megfigyelje és kontrollálja.
A kiállítás azt a kérdést veti fel, hogy mi lehet a csodakamra a jelenkori jelentősége. Vajon egy valószínűtlen dolgokat egymás mellé állító gyűjtemény tárgyegyüttesén keresztül rálátást nyerhetünk-e a jelen világképét meghatározó tényezőkre; a természethez, tudományhoz, kultúrához fűződő megváltozott viszonyunkra? A felvilágosodás előtti korszakhoz kapcsolódó kiállítási formátum kortárs művészeti interpretációja értelmet adhat-e a jelenben zajló természeti folyamatok tapasztalatának?
A csodakamra, ahogyan az ezt aktualizáló és átértelmező kiállítás is a gyűjtésről, a kiemelésről, a megőrzésről és a rendszerezésről szól. A természet preparátumként, csontig lecsupaszítva, szőröstül-bőröstül, öntörvényű burjánzásként vagy épp élettelen, dermedt állapotban, gyakran pedig riasztóan hibrid képződményként mutatkozik meg a kiállításon szereplő művek által. Az ember és természet közti relációt vizsgáló alkotásokat túlnyomórészét áthatja az emberközpontú világképtől való eltávolodás kortárs szellemisége, egyúttal visszautalnak azokra az időkre, amikor a természet és a világ egészének megértésében a misztikum és a mítosz is fontos szerepet játszottak. Ott munkál bennük örökös kíváncsiság kibontakoztatásának igénye, ugyanakkor körül lengi őket az emberiség jövőjének bizonytalansága által ébresztett szorongás is.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.