esemény
Újratervezve. Újjászületve. | Losonczi Béla | Etyeki Műhely

kurátor | Novotny Tihamér

megnyitó | 2024. február 29. 18:00

a kiállítást megnyitja | Novotny Tihamér

web | https://etyekimuhely.hu/kialli...

a kiállítás bezárása | 2024. április 5.

cím | Etyeki Műhely

Térkép

LOSONCZI BÉLA képzőművész kiállítása / Exhibition of BÉLA LOSONCZI visual artist


MEGNYITÓ: 2024.02.29. 18:00 óra
OPENING: 29th February 2024 at 6 p.m.


KÖSZÖNTŐT MOND: LUCZA GYULA az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóriumi elnöke
WELCOME SPEECH: GYULA LUCZA chairman of the board of trustees of the Etyek Workshop Foundation
MEGNYITJA A KIÁLLÍTÁS KURÁTORA: NOVOTNY TIHAMÉR MMA Életút-díjas művészeti író, a Kortárs folyóirat képzőművészeti rovatának szerkesztője
OPENING SPEECH BY THE CURATOR OF THE EXHIBITION: TIHAMÉR NOVOTNY MMA Path of life - award winning art writer, editor of the fine art column of the Kortárs periodical
KÖZREMŰKÖDIK: LŐRINSZKY ATTILA gordonművész
CONTRIBUTES: ATTILA LŐRINSZKY double bass player

//

HELYSZÍN / VENUE: 2091 Etyek, Magyar utca 65.
//
MEGTEKINTHETŐ: 2024.04.05-ig, kedd–péntek 10–17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján: +36 20 622 8123 / hello@etyekimuhely.hu
ON VIEW: until 5th April 2024, Tuesday–Friday 10 am to 5 p.m. or by prior arrangement: +36 20 622 8123 / hello@etyekimuhely.hu
//
(Scroll down for English version)
KESKENY MEZSGYÉN – JÖVET-MENET – JOBBRÓL-BALRÓL – FENT ÉS LENT
// Losonczi Béla Marosvásárhelyen született 1974-ben. Gyermekéveit Nyárádszentlászlón töltötte. Már ekkor nagy kedvvel és tehetséggel rajzolt-festett, s ez a szenvedélye megmaradt a család 1982-es áttelepülése után is. Felvették a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumba, majd 2003-tól a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytathatta tanulmányait, ahol többek között Kis-Tóth Ferenc festőművész volt a mestere. 2009-ben a diplomaszerzés előtt sztrókot kapott. Úgy tűnt, hogy ígéretes pályáját végleg derékba töri tragikus betegsége, de nem így történt: erős akarattal – lebénult jobbját helyettesítendő – megtanult bal kézzel rajzolni és festeni. Ugyan bottal jár, és beszédképessége, szókincse is csak a töredéke a réginek, egészen különös, meglepő képi ötleteket, visszatérő vizuális témákat- és motívumokat, leleményes anyagkombinációkat, szokatlan tárgyösszeállításokat alkalmazó speciális lelki érzékenységét, mély érzelemgazdagságát, művészi kifejező- és komponálókészségét, finom színérzékét, fantáziáját nem veszítette el, amely elemi erővel, kreatív ösztönnel tör a felszínre. Losonczi Béla a szó műfaji, orvosi, egzisztenciális és drámai értelmében is par excellence art brut alkotóvá vált. Olyan művésszé, akinek bizarr hamvasságát és üde nyerseségét, utánozhatatlan egyediségét, naiv báját és zavarba ejtő varázslatosságát munkáinak bőséges áradása igazolja.
//
NARROW FIELD - COMING AND GOING - FROM RIGHT TO LEFT -
UP AND DOWN
Béla Losonczi was born in Târgu Mures in 1974. He spent his childhood years in Nyárádszentlászló. Already then, he was drawing and painting with great enthusiasm and talent, and this passion
remained even after the family’s resettlement in Hungary in 1982. He was admitted to the Secondary School of Fine Arts and Applied Arts in Budapest, and from 2003 he could continue his studies at the Hungarian University of Fine Arts, where his master was, among others, Ferenc Kis-Tóth painter. Before graduation, he had a stroke in 2009. It seemed that his promising career would be ended by his tragic illness, but this did not happen: with a strong will - to replace his paralysed right hand - he learned to draw and paint with his left hand. Although he walks with a cane and his ability to speak and his vocabulary are only a fraction of what they used to be, he has not lost his special spiritual sensitivity, his deep emotional richness, his artistic skill of expression and composition, his fine sense of colour, his imagination, which bursts to the surface with elemental force and creative instinct, using quite strange and surprising pictorial ideas, recurring visual themes and motifs, ingenious combinations of materials, unusual combinations of objects. In the genre, medical, existential and dramatic sense of the word, Béla Losonczi has become an art brut artist par excellence. An artist whose bizarre bloom and lush rawness, whose inimitable uniqueness, naïve charm and bewildering magic are attested by the abundant flow of his works.
//
TÁMOGATÓK / SUPPORTED BY:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Begavill Kft.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.