esemény
Kritikus kultúra / A kultúra kritikus helyzetben | előadók | ikon.hu

megnyitó | 2023. december 1. 10:00

a kiállítás bezárása | 2023. december 10.

cím | EÖTVÖS 10, 1068 Budapest, Eötvös utca 10.

Térkép

Kritikus kultúra / A kultúra kritikus helyzetben

2013-2023: válság és kiútkeresési stratégiák a magyar kulturális mezőben

 

2013 kulcsév a magyar kulturális intézményrendszer átalakítása szempontjából. A rendszerszintű változások felgyorsultak: vezetőváltások, megkérdőjelezhető pályáztatási folyamatok, a közpénz alapú források elapasztása, az intézményrendszer egyre növekvő politikai, ideológiai kontrollja, a kritikus kultúra cselekvési terének radikális szűkítése.

Reakcióként a kulturális mező tagjai megnövekedett szociális érzékenységet és társadalmi felelősségvállalást tanúsítva tiltakozásokat, épületfoglalást, tüntetéseket szerveztek. Ugyanekkor elindul egyfajta lassú építkezés is, kísérlet a rendszeren kívüli új struktúrák létrehozatalára.

Egy évtized elteltével, 2023-ra azonban a magyar kortárs, kritikus kultúra, a társadalmi, politikai kontextussal foglalkozó művészet gyakorlatilag források és infrastruktúra nélkül maradt.

Alkotók, kultúraszervezők emigrálnak, vagy válnak inaktívvá, társulatok, csoportok oszlanak fel, helyek és műhelyek lehetetlenülnek el. A rendszerből kivonuló, szabad praxisokat művelők létezhetnek ugyan, de fuldokolnak a forráshiánytól és egzisztenciális bizonytalanságtól.

A kultúra ideológiaközvetítő szerepének dominanciájával párhuzamosan szűnnek meg a közpénz alapú monetáris és infrastrukturális támogatások, a karrier lehetőségek azok számára, akik nem illeszkednek a hivatalos kultúrpolitika elvárásaihoz. Ezzel egyidőben egy látszólag optimista kulturális termelés is zajlik: az állami nagyintézmények

bőséges költségvetéssel rendelkeznek; aránytalan léptékű beruházások zajlanak a kultúra profitábilis, vagy politikai reprezentációra alkalmas ágazataiban; a kormányzat körüli gazdasági holdudvar magánintézményeket alapít az állami kultúratámogatás közszférából magánszférába való átcsatornázása érdekében.

A kulturális mezőben való szerepvállalás etikai-erkölcsi határai elasztikussá válnak. A mező minden területére kiterjedő ideológiai nyomás, a közpénz kormányközeli aktorokhoz történő átcsoportosítása következtében egyre kevésbé tisztázható a személyek és intézmények valódi pozíciója. A mező szereplői közötti szakmai viszonyok kiéleződnek, polarizálódnak.

A lokális válság ugyanakkor globális krízisbe ágyazódik: a művészeti és kulturális tevékenységeket közvetve és közvetlenül is nehezíti a gazdasági válság, a háború, a klímakatasztrófa közelsége.

Hogyan jutottunk ide és miként juthatunk ki ebből?

 

KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM

 

December 1., első nap

10:00 - 10:30 BEVEZETŐ

10:35 - 10:55 Keynote: Kristóf Luca

Kultúrcsaták – kulturális intézmények, elit és kultúrharc a NER-ben

11:00 - 11:20 Farkas Zsolt

Politikai-kulturális rendszerváltások és rendszerelemzés címszavakban

11:25 - 11:45 Jászay Tamás

A Tünet: érték? Független kálvária sok felvonásban

11:45 - 12:00 Q&A

12:00 - 12:15 KÁVÉSZÜNET

12:15 - 12:35 Krusovszky Dénes

Szabad-e még a magyar irodalom?

12:40 - 13:00 Endreffy Kata – Szikora Patricia

Múzeumból Műhely. Hol tart ma a Palladion?

13:05 - 13:25 Bartal Dóra

Női dokumentumfilmes alkotók helyzetet a magyar filmes intézményrendszer neoliberális átrendeződésének keretében

13:25 - 13:40 Q&A

13:40 - 14:40 EBÉDSZÜNET

14:40 - 15:00 Keynote: Szabó Tibor Benjámin

Természetes kényszerkonszenzusok. A fegyverként felfogott kultúra mítoszai és a hegemóniakutatás valóságai

15:05 - 15:25 Kőrösi Boglárka

A magyarországi tér termelésének kritikai bemutatása néhány közelmúltbeli példával

15:30 - 15:50 Molnár Vera

Túlélési gyakorlatok a Liget Galériában. Mit jelent a „függetlenség” negyven év távlatában?

15:55 - 16:15 Marikovszky Andrea, Hajdu Levente

ÜZENET A SÖTÉT ANYAGBÓL. Képzőművészek helyzete a mai Magyarországon

16:15 - 16:30 Q&A

16:30 - 17:00 SZÜNET

17:00 - 18:00 Kilépés az állami struktúrákból: a kultúraszervezés alternatívái és lehetőségei. Kerekasztal beszélgetés a FRESZFE és OFF Biennále képviselőivel, Somogyi Hajnalkával (OFF-Biennále Budapest vezetője, kurátor) és Upor Lászlóval (Freeszfe Egyesület egyik alapítója, dramaturg)

18:00 - 18:15 Q&A

18:15 KONFERENCIA I. NAP ZÁRÁS

 

 

December 11., második nap

10:00 - 10:30 BEVEZETŐ

10:35 - 10:55 Keynote: Böcskei Balázs

A jobboldali hegemóniabeszéd valósága, és a közbeni/utáni új kulturális jelentésadások szükségessége

11:00 - 11:20 Rihay-Kovács Zita

Kooperáció és konfrontáció – a független színházi érdekképviseleti munka színterei 2010 óta

11:25 - 11:45 Barna Emília

Munka és autonómia a populáris zenében 2010 után globális perspektívából

11:45 - 12:00 Q&A

12:00 - 12:15 KÁVÉSZÜNET

12:15 - 12:35 Zsuró Zsuzsanna

Társadalmi szerepvállalás és kritikai attitűd a magyar diaszpórában. Berlini kulturális dolgozók esettanulmánya

12:40 - 13:00 Nyerges Csaba

Versengő diskurzusok az irodalomkritikában – Szexuális és nemi kisebbségeket megszólaltató, kortárs magyar szövegek recepciójának társadalmi vetületeiről

13:05 - 13:25 Fehér Renátó

Odabent még Truman Show-t csináltunk önmagunkból, de idekint már a Jumanji zajlik

13:25 - 13:40 Q&A

13:40 - 14:40 EBÉDSZÜNET

14:40 - 15:00 Keynote: Horányi Attila

One Size Fits All?

15:05 - 15:25 Beke Károly

Az együttműködésre ítélt és szabad közművelődés. Avagy a kollaboratív közösségszervezés

15:30 - 15:50 Jármi Bence

„Az önkizsákmányoló munkavégzés bensővé tett módjai” – A debreceni kulturális élet munkavállalóinak és intézményeinek egymásra referáló jelentésrendszere a filozófia és a kultúratudomány szempontjai szerint elemezve

15:55 - 16:15 Benedek Kata

Hűtlen és hanyag kezelt köztér.

Online előadás

16:15 - 16:30 Q&A

16:30 KONFERENCIA II. NAP ZÁRÁS

A konferencia Zsuró Zsuzsanna, az ELTE BTK Esztétika Tanszék doktor jelöltje, Nagy Gergely, az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktor jelöltje, valamint Oltai Kata művészettörténész és kurátor szervezésében valósul meg a Tanszékek támogatásával.

Jótanács

Ha egy időpontra kattint, akkor az ikOn megmutatja, hogy erre a napra milyen eseményeket regisztráltak.