esemény
A `80-as évek nomádjainak manierizmusa | Bodóczky István, Fehér László, Kollár György, Mazzag István, Mulasics László, Soós Tamás | Knoll Galéria

megnyitó | 2023. november 16. 19:00

web | http://budapest.knollgalerie.a...

a kiállítás bezárása | 2024. január 20.

cím | Knoll Galéria Budapest

Térkép

„A kor nomádsága: a múlt rekonstruálása a jelen megteremtése" alcímmel írt a galéria által kiadott Második nyilvánosság című kötetben Hegyi Lóránd a `80-as évek magyar művészetéről, majd az ekkor megjelenő fiatal festő-generáció műveinek „manierizmus"-aként jelöli munkájuk az évtized második felében bekövetkező kibontakozását.

Az alkotás örömét és a lét nagyvonalúságát, a tágabb horizont megjelenését teszik érzékelhetővé műveik - ahogy Forgács Éva írta, Százados László pedig a későbbi időszakról az érzéki elem fel nem adását említi a szín- és formahasználatban, anyag- és felületkezelésben, s a nagyformátumú és nagyvonalú expresszivitást hangsúlyozza korábbi, az időszakot felidéző Szimmetria ellenpontokkal c. tárlatunk kapcsán.

Kiállításunk itthon még be nem mutatott művekkel idézi fel ezt a kiteljesedési folyamatot, s azt a művekben is felsejlő szabadságvágyat, amely az évtized végének politikai történéseit előlegezi meg. Egy olyan átalakulást, amelynek reprezentatív gesztusa és meghatározó pillanata  a parlamenti képviselök irodaházában Bernát Aurél Munkásállam c. festményének függönnyel eltakarása.

A kiállításon Fehér Lászlóval, Mazzag Istvánnal és Soós Tamással a korszakról, műveikről frissen készült interjúk felvételei is meghallgatók lesznek, Tatai Erzsébet művészettörténész pedig Bodóczky István munkájára vonatkozó kutatási eredményeiről beszél.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.