esemény
1 5 7 6 S T E P S | Báványos Levente | SAXON Art Gallery

kurátor | Dárdai Zsuzsa

megnyitó | 2023. október 26. 17:00

web | http://www.saxonartgallery.com...

a kiállítás bezárása | 2023. november 29.

cím | SAXON Art Gallery - 1063 Budapest, Szív utca 36.

Térkép

BÁLVÁNYOS LEVENTE

"A tér a képzőművészeti önértelmezés (képmélység, körplasztika) klasszikus-hagyományos kerete, alapfogalma. A mű a megképzett térbeliséggel értelmezési útvonalakat kínál fel nézőjének: téri koordinátarendszere mozgásba hozza a megszokottnak vélt dimenziókat.

Hosszú ideje készítek reliefeket, amelyekben a mélység nélküli felszín, vagy éppen a minimális mélység játéka érdekel. Műveimben egyre kisebb léptékű a kimozdulás – a térbe való benyúlás, vagy éppen a visszahúzódás.

A fiziológiai, antropológiai tér robusztus, harsány túldimenziója ellen szegezett anyag (többnyire: gipsz, grafit, viasz) törékenységével létrehozható kvázi tér realitása foglalkoztat. A síkfelület által nyitott térélmény vizuális illúzió: határhelyzet a tér határán.

Kissé eltérő eszközökkel, de mégis ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozom a rajzokban, mint a grafitreliefjeimben. A tér szerkezeti jellemzői érdekelnek. Mitől lesz térré a tér? Hogyan észleljük a mélységet a kétdimenziós felületen? A grafitszálak gipszbe, így a térbe kerülnek, saját árnyékkal és törékenységgel. A rajzolásban a kiindulópont mindig a vonal, amely megoszt vagy meghosszabbít egy felületet, az alap (a sík) elvágásával és újraillesztésével a kétdimenzió pedig kilép a térbe, vagy pontosabban átvisz egy vonalkonstrukciót a háromdimenzióba. A térbeliség mellett a grafitreliefek technikájában (a képlékeny gipszbe ejtem a grafitszálakat) a véletlenszerűség és a kompozíció viszonya, a kiigazított véletlen érdekel."


Budapest, 2023. október 15.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!