esemény
Molnár Judit Lilla: Outside-the-box | Molnár Judit Lilla | ISBN könyv+galéria

kurátor | Maj Ajna

megnyitó | 2023. szeptember 12. 18:00

a kiállítást megnyitja | -

web | https://fb.me/e/5LD2q5NJ2

a kiállítás bezárása | 2023. szeptember 29.

cím | ISBN könyv+galéria

Térkép

Molnár Judit Lilla: Outside-the-box


Akárcsak a rutinszerűen zajló hétköznapokban, úgy az egyéni alkotói gyakorlatok esetében sem könnyű feladat a bevett sémákat és stratégiákat háttérbe szorítani, a járt helyett járatlan utakra áttérni.
Molnár Judit Lilla Outside-the-box című kiállítása egyfajta (tér)kísérlet, amely során a művész a rá jellemző jelentéstulajdonítási kényszer felülírására törekszik, hogy ezáltal egy laza, organikusan szerveződő és nyitott jelentéshálót hozzon létre.
„A műveim egy-egy elemét megragadva szeretnék szabadabb, kevésbé előre meghatározott konstrukciókat létrehozni és hagyni, hogy maga a forma, az anyag vagy a felhasznált szimbólum hívja be a jelentést. A célom nem egy egyszerű vizuális felhalmozás, hanem egy alkotói értelmező játék kipróbálása a műveim mellett születő gondolati és tárgyi melléktermékekkel.”
Az ún. outside-the-box thinking egy olyan kreatív ötletelési forma, amely során a szokásos problémamegoldó módszerek és megközelítések felülíródnak, ezzel szabad utat engedve az új és innovatív gondolatoknak. A „dobozból kitörés” egyik lehetséges metódusa Edward de Bono, pszichológus nevéhez köthető laterális gondolkodás (oldalirányú megközelítés), amely lényegében a hagyományos logikával szemben egy merőben új nézőpont felvételét sürgeti erőteljesen építve a véletlenre és az irracionalitásra.
A játékos, asszociatív formákból álló helyspecifikus installáció a kiállítás nyitva tartása alatt két alkalommal is átalakul: a felkért alkotók improvizatív módon újra alkotják, saját művek beemelésével tovább bővítik ezeket az instant installációkat, így garantálva egy folyamatos átmenetiséget a kiállítás, mint médium statikus és túlracionalizált formátumának.


Kurátor: Maj Ajna
Megnyitó: 2023. 09. 12., kedd 18 óra
Megtekinthető: 2023. 09. 13 – 09. 29.
Grafikai tervezés: Csuth Péter
Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.
Nyitvatartás: K-P 12-18:00, Szo 14-18:00
www.isbnbooks.hu
//


Judit Lilla Molnár: Outside-the-box
As in the routine of everyday life, so in the case of individual creative practices, it is not easy to push established patterns and strategies into the background, to leave the beaten path.
Judit Lilla Molnár's exhibition Outside-the-box is a kind of (spatial) experiment in which the artist strives to override the inherent constraint of meaning-appropriation and create a loose, organically organized and open web of meaning.
"Taking an element of my work, I’d like to create freer, less predetermined constructions and let the form itself, the material or the symbol used, evoke meaning. My aim is not to simply accumulate visual elements, but to try a creative interpretative game with the by-products of thought and material that are created alongside my work."
Thinking outside-the-box is a form of brainstorming in which conventional problem-solving methods and approaches are overridden, allowing new and innovative ideas to flourish. One possible method of 'breaking out of the box' is lateral thinking, based on the theory by Edward de Bono, a Maltese physician and psychologist, which essentially calls for a completely new perspective to be adopted, as opposed to conventional logic that relies on chance and irrationality.
The site-specific installation, composed of playful, associative forms, will be transformed twice during the exhibition's opening: the invited artists will improvisationally recreate and expand these instant installations by incorporating their own works, thus guaranteeing a continuous transitory nature to the static and over-rationalised format of the exhibition as a medium.


Curator: Ajna Maj
Opening: 12. 09. 2023, Tuesday 6 pm
On view: 13. 09. – 29. 09. 2023
Graphic Design: Péter Csuth
Venue: ISBN books+gallery (1084 Budapest, Víg utca 2.)
Opening hours: Mon-Fri:12-6pm, Sat: 2-6pm
https://www.isbnbooks.hu/

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum