esemény

Luminotéka
A Nemzetközi Kepes Társaság fényművészeinek bemutatkozása

1993-ban a fény kreatív használatának új távlatokat nyitó Kepes György életművét Egerben bemutató múzeumban rendezték meg az első Nemzetközi Fényszimpóziumot. A találkozót az új képalkotó eljárásokkal, köztük a lézerrel már évtizedek óta kísérletező Csáji Attila festőművész, a magyar neoavantgárd egyik kulcsfigurája szervezte. A kezdeményezés, hogy a világ vezető fényművészei rendszeresen találkozhassanak egymással, páratlan volt a maga nemében. Talán az sem véletlen, hogy ennek a fórumnak az ötlete Magyarországon fogant meg, hiszen kevés más olyan hely létezik, amelynek a szülöttei olyan mély és szerteágazó módon vették volna ki a részüket a fényművészet történetéből, mint ahogy azt például Moholy-Nagy László, Kepes György, Nicolas Schöffer, Gyula Kosice és a következő generáció egy-egy, az ő örökségüket folytató alkotója tette.

Vizuális kutatásait önálló stílusirányzattá fejlesztő magyar származású Victor Vasarely alkotómódszerében a fénykinetika eredményei szintén megjelentek. A művész előszeretettel használt olyan, az idő és a tér kölcsönhatásában rejlő optikai illúziókat, amelyekben az irányított fény teremtette meg a látszólagos mozgás és a háromdimenziós tárgy képzetét.


Jóllehet, a geometrikus-konkrét stílusban dolgozó Victor Vasarely és a lírai gesztusfestészetéről ismert Kepes György az absztrakció két ellentétes pólusát képviselte, mégis összekötötte őket a közösségi művészet erejébe vetett hit és meggyőződés. Egy élhetőbb, gazdagabb és szebb jövő utópiájának a szellemében próbálták megfogalmazni azokat az elképzeléseiket, amelyekről úgy gondolták, hogy segítségükkel vissza lehet csempészni a mindennapokba „a természet elveszett pompáját”.

A Nemzetközi Kepes Társaság tagjai a természet- és a társadalomtudományok közti együttműködés szorosabbra fűzésének a kívánalmával alakult meg 1996-ban. Egy olyan szervezetként jött létre, amelynek alapvető célja az volt, hogy a tudósok és a művészek termékeny párbeszédéből műalkotásokban tárgyiasítható, úttörő kutatási eredmények szülessenek.

A Fényszimpóziumokat életre hívó Nemzetközi Kepes Társaság tagjai között számos, a fénnyel mint autonóm médiummal kísérletező művészt találunk. Az ő munkáikból láthatunk egy reprezentatív válogatást ezen a tárlaton.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!