esemény
TÁRGYTALAN | SI-LA-GI, Kovács Zsuzsanna DRÖLMA | Tér-Kép Galéria

kurátor | Fodor Balázs

megnyitó | 2023. május 18. 18:00

a kiállítást megnyitja | Fodor Balázs

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2023. junius 9.

SI-LA-GI legújabb munkái azokban a XX. század elején megjelenő művészeti gyakorlatokban gyökereznek, melyek során a művészet fokozatosan fordult a tárgyalkotástól a gondolatok prioritása felé.
SI-LA-GI budapesti Kisképző második éve után, 1966-ban disszidált művész Svédországban végezte felsőfokú művészeti tanulmányait. Azt követően bejárta a világot, részt vett a nemzetközi művészeti életben, miközben több mint 50 éve tibeti mesterek mellett gyakorol, és az ebből eredő nézőpontokat, személyes felismeréseket, kortárs nyelven jeleníti meg. Konceptuális alapú festészet -amit átitat a buddhista szemlélet is - redukált, vagyis minimalizmusra törekszik, de mégis meghatározó vizualitással párosul. Festőhengerrel és festékszóró sprayvel készített festményein, neutrális sablonokkal írt hétköznapian egyszerű szövegeivel minduntalan a lételméleti kérdések felé fordul. Jelentéktelen porszem a kagylóban, ami folyamatosan gondolatokat generál. Festményei szabad felhasználásra szánt játékos gondolatkísérletek hordozó felületei, az azokra fogékonyaknak. Kapcsolatot teremt azzal, aki ezt igényli, s ehhez nem szükséges mélyebb tudás, a buddhizmus, a filozófia vagy nyelvek különösebb ismerete, csupán szemlélődő időtöltés a káprázatban, amit valóságnak hívunk.
A kiállítás egy valós (Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina Krt. 83-85.) és egy virtuális kiállítótérben valósul meg.
A Krisztina körúti kiállítótérben rendezett kiállítás SI-LA-GI utóbbi néhány évben készült festményeiből és felesége, Kovács Zsuzsanna Drölma kerámia szobraiból válogat. Ahogy buddhizmushoz fűződő viszonyuk is azonos indíttatásból ered, de más válfaját gyakorolták, úgy művészeti kifejezési módjuknak is azonos a gyökere, ám formanyelvük meglehetősen eltérő. Rendkívül érzékeny gesztus, hogy a létezés feltételeivel foglalkozó művek közé a három évvel ezelőtt elhunyt feleség, Zsuzsa munkái is beemelődnek. A kiállításon szereplő alkotások folyamatos párbeszédben állnak egymással, egyúttal közvetlen kapcsolatot jelentenek a virtuális kiállítás alkotásaival is.
Emellett a 2600 éves filozófia, mely a dolgok lényegének és formájának felismerésén, megkülönböztetésén, azok sokszor megtévesztő keveredése okozta illúzió felszámolásán alapszik, különös értelmezést nyer egy virtuális térben. Ha a dolgoknak csak a valós világban vannak valóságos határaik, milyen feltételei lehetnek a létezésnek? A virtuális (ám valóságban is létező) kiállítótérben elhelyezett festmények mindegyike a valóság és virtualitás tárgyát vizsgálja annak ellenére, hogy létrejöttüket nem ez a szándék indukálta. Tovább gondolásra érdemes téma a mai mesterséges intelligencia által gerjesztett diskurzusban.
Megnyitó: 2023.05.18. 18.00
Megtekinthető: 2023.05.19. - 06.09.

***
The newest works of SI-LA-GI are rooted in new artistic practices that appeared at the beginning of the 20th century, during which art has gradually shifted from creating objects to prioritizing thoughts.
SI-LA-GI immigrated to Sweden in 1966, completing his academic studies there after his sophomore year at the Budapest Secondary School Of Visual Arts. After that he traveled the world, participating in the international art world, while practicing with Tibetan masters for more than 50 years, translating points of view, personal realizations in the contemporary language.
This conceptual painting, with buddhist point of view flowing through it is reduced, aims for minimalism, but still has a very definitive visuality. With his paintings done with inking-rollers and paint-sprayers with his simple texts written with neutral patterns he constantly turns to existential philosophical questions. An unremarkable speck of dust in the shell, that generates thoughts. His paintings are the bearing surfaces of playful thought experiments meant for free usage for those who are sensitive to them. He connects with those who accept it, and this does not require deeper knowledge of Buddhism, philosophy or foreign languages, it's only a watchful passing of time in the mirage that we call reality.
The exhibition is held in a real (Tér-Kép Gallery 1016 Budapest, Krisztina Krt. 83-85.) and a virtual exhibition space.
The exhibition organized in the space at Krisztina Square is a compilation of SI-LA-GI’s painting of the past few years and the ceramic sculptures of his wife, Zsuzsanna Drölma Kovács. As their relationship with Buddhism comes from the same roots, but they practiced different types of the religion, so their artistic expression has its similar roots, but their form of expression is significantly different.
It is a very sensitive gesture that we can see the works of his wife Zsuzsa, who passed away three years ago, among the works that consider conditions of existence. The artworks exhibited in the exhibition are in constant dialogue with each other, and they mean a direct connection with the works presented at the virtual exhibition.
And the 2600 year old philosophy, which is based on the recognition and division of things, and the elimination of the illusion caused by the misleading mixture of things, gets a special interpretation in a virtual space. If things only have real limits in the real world, what conditions can existence have? The paintings placed in the virtual (but actually really existing) exhibition space examine the subject of reality and virtuality although their creation was not induced by this intention. This is a theme deserving of further thinking and consideration in the discourse surrounding artificial intelligence.

Opening: 18.05.2023. 6PM
Available: 19.05.2023. - 09.06.2023.
 

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.