esemény
BIOPHILIA | Barabási Dániel, Csizik Balázs | K11 Labor

kurátor | Máté Zsófia

megnyitó | 2023. május 11. 19:00

a kiállítás bezárása | 2023. junius 6.

„Az élet fogalma és annak különböző definíciói nagyban meghatározzák a 20. és a 21. század tudományos és kulturális diskurzusait. Hagyományosan, amikor életről beszélünk, elsődlegesen az emberi létezésre gondolunk, és ehhez mérten értelmezzük más létformák egzisztenciáját is. Az élet fogalma már az antikvitás óta hordozza ezt a kettősséget. Az ókori görög gondolkodásban két eltérő jelentéstartalmú fogalom jelöli az életet, a zoé a puszta életet, a természeti létezést, organikus létformákat, a természet önszervező folyamatait, a test önfenntartó biológiai folyamatait foglalja magába, míg a szintén életet jelentő biosz fogalma alatt a formába szerveződő életet, a politikai, közösségi létet, az öntudatos cselekvést, etikát és morális törvényeket érthetjük. A két fogalom közti elcsúszásban a természet és a kultúra, a nem-emberi és az emberi lét közti feszültség detektálható. E kategóriák jelentés-módosulásainak vagy épp vitalitászavarainak metszetében az állandó változásban lévő és folyamatos vizsgálatra szoruló élet fogalmát találjuk.
Barabási Dániel és Csizik Balázs közös kiállítása az élet értelmezésének és megfigyelésének különböző dimenzióit szintetizálja. Barabási agykutató, aki az élő rendszerek, az emberi test, az agy sejtszintű szerveződéseit és fejlődési folyamatait tanulmányozza. Csizik vizuális művészként elsősorban fotográfiával foglalkozik, természeti, urbanisztikai és társadalmi jelenségeket rögzít és manipulál sajátos, a konstruktivizmus esztétikáján alapuló formanyelvvel. A Biophilia című kiállításon Barabási művein sejtek szerveződnek és lényegülnek át absztrakt művészeti kompozíciós elemekké, míg Csizik mértéktartó formakészletébe burjánzó organizmusok vegyülnek. A két alkotó egymásra reflektálva, egymás módszereiből inspirálódva térképezi fel az élet különböző módozatait és az ezek közötti összefüggéseket. A kiállítótérre esztétikai laboratóriumként tekintenek, amely a természettudomány és a vizuális művészet, az urbanisztika, a szociológia, a környezettudomány, a biológia közti átjárási lehetőségek vizsgálatának helyszíne, a különböző megközelítések experimentális vegyítése. Közös munkájukban az élet különböző fogalmai és formái egymást kiegészítve, egymást alátámasztva nyernek értelmet.”
Máté Zsófia
 
A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2023 hivatalos programjának része és a Budapest100 kapcsolódó eseménye.
Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.