esemény
Szakrális terek | Vásárhelyi Antal | Próféta Galéria

kurátor | Fazakas Réka

megnyitó | 2023. április 27. 18:00

a kiállítást megnyitja | Grunwalsky Ferenc, Haagen Imre

a kiállítás bezárása | 2023. junius 4.

Vásárhelyi Antal Magyarországon most először bemutatott festményeinek és fekete-fehér grafikáinak alapja ugyanaz a szigorú, mértani pontossággal kiszerkesztett architektúra, amely a szakrális terek struktúráját adja.
Vásárhelyi vásznain és grafikáin valódi architektuális elemek és jelképek felhasználásával teremt sajátos térillúziókat, amelyek a szakralizált helyek szabályszerűségeit tükrözik. Munkái egyszerre láttatják a teljességet és az apró részleteket, valamint a természetből és a matematikából vett tökéletes formákat. A sokszorosan tagolt vásznakon és grafikákon gyakran egymást fedve jelennek meg az alaprajzok, a mélységek és a különféle dimenziók. Az eltérő perspektívából láttatott terek, a semmibe, mégis a mindenségbe vezető lépcsők, rámpák, gúlák, boltívek, ablakok és ajtók mindig újabb értelmezési lehetőségeket nyitnak meg. A tökéletes idomokból; a négyzetből, a körből és az egyenlő oldalú háromszögből kiinduló formák a szakrális terek ábrázolásával együtt járó isteni attribútum jelölői. A vallási szimbólumok együttesen jelennek meg a festményekben és grafikákon, kifejezve a különféle létállapotokat, az élet és a halál egységét, a fent és a lent világát, valamint a férfi és a női attribútumok összekapcsolódásait.
Vásárhelyi síkban ábrázolt tereinek mélységei olyan belső világokat nyitnak meg, amelyek a végtelenbe vezetnek. A nézőre, vagyis a képbe lépőre van bízva, hogyan éli át látott tapasztalatait. Vásárhelyi Antal munkái összegzik az ősi tudást, hogy általuk továbbítson valamint a világmindenség univerzalizmusából.
 
Vásárhelyi Antal 1950-ben született Szatmárnémetiben, Romániában. 1969 és 1973 között Bukarestben végzett belsőépítészeti és grafikaitanulmányokat. 1979-ben telepedett át Magyarországra. 1975 óta rendszeresen állítja ki munkáit, vesz részt nemzetközi tanulmányutakon. Művei neves hazai és külföldi gyűjteményekben, múzeumokban megtalálhatóak. Számos díjjal tüntették ki. Budapesten él és alkot.
Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.