esemény
VAJDA, A PRÓFÉTA | Vajda Lajos | Ferenczy Múzeumi Centrum

kurátor | Szabó Noémi

megnyitó | 2023. április 29. 17:00

a kiállítást megnyitja | PASSUTH Krisztina művészettörténész

web | http://muzeumicentrum.hu

a kiállítás bezárása | 2023. október 1.

cím | Vajda Múzeum, Szentendre, Hunyadi utca 1.

Térkép

Vajda, a Próféta – A Vajda Múzeum újranyitása
A megnyitó időpontja: Április 29. szombat 17:00

Köszöntőt mond: Prosek Zoltán igazgató, Ferenczy Múzeumi Centrum
Megnyitja: PASSUTH Krisztina művészettörténész
A kiállítás 2023. április 30-tól október 1-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10:00-18:00 óra között látogatható.
Kurátor: Szabó Noémi művészettörténész

Közel egy évtized után újra megnyitja kapuit a Vajda Múzeum, ahol megújult kiállítással mutatjuk be Vajda Lajos (1908–1941) páratlan életművét. A fiatalon elhunyt Vajda Lajos felvállaltan a hagyományokból merítő, de azt progresszív szemlélettel megújító művészete kétségtelenül a 20. század legfontosabb, legnagyobb hatású alkotójává emelik őt. A konstruktivizmustól a szürrealizmuson át, a teljesen egyéni hangvételű transzparens rajzoktól az élete utolsó éveiben kibontakozó organikus-absztrakt művekig bezárólag konzekvensen épülő munkásságán keresztül válik érzékelhetővé egy koherens, világképteremtő szándékot mutató életmű. A Vajda, a Próféta című kiállítás kizárólag Vajda Lajos műveire koncentrálva három fogalmi és tematikus egység mentén csoportosítja az életmű téri ábrázolással kapcsolatos problémaköreit, és fejti ki ezek kapcsolatát a korabeli szellemtörténeti és történelmi eseményekkel. A kiállítás felépítése nem kronologikus sorrendet követ; egyfajta szintézist feltételezve Vajda élete vége felé készült műveinek bemutatásával kezdődik, majd a további termekben sorra veszi, hogy milyen megfigyeléseken keresztül és vizuális kísérletek során jutott el Vajda a saját korát megelőző nagy szénrajzok absztrakciójáig. A kiállítás így a rövid, alig 15 év alatt kibontakozó életművet teljes egészében és a művészi látásmód alakulására koncentrálva vizsgálja, egymás mellé helyezve és párhuzamosan tanulmányozva a kora harmincas években készült montázsokat, az 1936 körül készített vonalas rajzokkal, illetve az 1939-től egyre dominánsabbá váló formai absztrakcióval. Vajda munkamódszerének vizsgálata során több kétoldalas műve is kiállításra kerül, közöttük olyan alkotások is, amelyet a közönség korábban nem láthatott.
* * *
A kiállításhoz kapcsolódó programok:
05/05 péntek 17:00
Kísérlet Vajda Lajos rajzi látásmódjának felfejtésére
SZABÓ Noémi, művészettörténész kurátori tárlatvezetése
05/27 szombat 17:00
Múzeumi mesék | NAGY Luca önismereti foglalkozása 18+
06/02 péntek 17:00
Vajda, az Idegen | PETŐCZ György, író tárlatvezetése
07/24 szombat 16:00
Múzeumok Éjszakája a Vajda Múzeumban
RADÁK Judit, művészettörténész tárlatvezetése
07/07 péntek 17:00
Vajda Lajos öröksége | Tárlatvezetés
09/29 péntek 17:00
Finisszázs | KASZÁS Tamás, képzőművész záró tárlatvezetése

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.