esemény
Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei | Giedl Dániel, Dr. Rajna András, Dr. Virágos Gábor, Dr. Révész László | Ferenczy Múzeumi Centrum

Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei

Magyar Nemzeti Múzeum és a Ferenczy Múzeumi Centrum közös régészeti kiállítása Szentendrén

Megnyitó: 2023. április 13. csütörtök, 18:00

A vendégeket üdvözli: 
Prosek Zoltán múzeumigazgató

A kiállítást megnyitja:
Vitályos Eszter miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
L. Simon László főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum
Révész László DsC. régész, muzeológus, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető docense

Kurátorok:
FMC - Giedl Dániel és Dr. Rajna András
MNM - Dr. Virágos Gábor és Dr. Révész László

A Kárpát-medence 10. századi, honfoglalás kori hagyatékának különösen emblematikus leletei a veretekkel vagy lemezzel díszített tarsolyok. Az övön viselt bőrtarsoly főként a férfi temetkezések melléklete, melyben a mindennapi élet során használt apró tárgyakat, elsősorban a tűzgyújtáshoz használt eszközöket tárolták. A tarsolyok teljes fedőlapját beborító lemezek viseletének szokása már az új hazába költözött magyarok szállásterületén alakult ki, a kalandozó hadjáratok biztosította nemesfémbőségnek köszönhetően. Az utóbbi évek régészeti kutatásai eredményeként ugyanakkor a Kárpátoktól keletre, Kelet-Európa kora középkori régészeti hagyatékában is egyre nagyobb számban kerül elő ez a tárgytípus. A kutatás a tarsolyos sírok előkerülését sokáig többnyire a Dunától keletre, főként a Tisza-vidékre helyezte. Az elmúlt évtizedek progresszív beruházási hullámainak hatására számos feltárást végeztek a régészek a kutatás számára eddig ismeretlen területeken is. Így a Ferenczy Múzeumi Centrum is több új, honfoglalás kori temetőből előkerült leletanyaggal gazdagodott.
A kiállítás szenzációja, hogy nemcsak a nagyközönség, de a szakma is most láthatja először együtt az összes magyarországi intézményben őrzött tarsolyt, kiegészülve a pátyi honfoglaláskori temetőben nemrég feltárt két példánnyal. A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen megrendezett kiállítás a tarsolyok mellett a pátyi temetők gazdag anyagából is számos leletet bemutat. A temető és a tarsolyos sírok leleteit először Szentendrén, a felújított MűvészetMalomban láthatja a közönség.
A kiállításhoz angol és magyar nyelvű katalógus kapcsolódik, valamint a kiállítás-megnyitóval egy időben háromnapos nemzetközi régészeti konferencia kezdődik Árpád népe címmel, melyen a honfoglalás korának új kutatási eredményeit foglalják össze a szakemberek, a nyelvészettől a régészeti leleteken át a történeti vonatkozásokig.

A kiállítás 2023. április 14-től szeptember 17-ig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható a MűvészetMalomban (Szentendre, Bogdányi u. 32.).

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.