esemény
KASSÁK×PETŐFI | Kassák Lajos, Petőfi Sándor | Kassák Múzeum

megnyitó | 2023. március 15. 10:00

web | https://kassakmuzeum.hu/hu/kia...

a kiállítás bezárása | 2023. december 31.

cím | Kassák Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély)

Térkép

2023-ban ünnepeljük a magyar irodalom legnagyobb hatású költője, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. A Kassák Múzeum egy pop-up installáció formájában mutatja be Petőfi költészetének hatását Kassák Lajos verseire, írásaira és jelentőségét a magyar avantgárd művészetben.

Az autodidakta Kassák költői szárnypróbálgatásainak egyik legfontosabb inspirációs forrása Petőfi Sándor költészete volt. Kassák a századfordulón budapesti gyári munkásként a szervezett munkásmozgalomban ismerkedett meg Petőfi költészetével, amely elindította őt az irodalmi kísérletezés rögös útján.
Kassák számára Petőfi egész életében követendő, elismert példakép maradt. Noha költészetében Kassák már az 1910-es évektől kezdve radikálisan eltávolodott a hagyományos versformáktól, a 19. századi költő alakjához társított erkölcsi szilárdság és a művészet társadalomalakító erejéről alkotott felfogása közel álltak az általa megalkotott költői imágóhoz. A Kassáknál is megfigyelhető programszerűségből eredhetett az a gondolat, hogy az 1920–1930-as években a Munka-kör szavalókórusa az avantgárd művek mellett Petőfi verseit is előadja. 

Kassák az 1920-as évek során írt önéletrajzi regényében, az Egy ember életében vallott először Petőfi iránti lelkesedéséről, és költészetének inspirációs forrásvidékéről. 1936-ban a Szép Szó című folyóirat felkérésére írta meg Petőfiről szóló elemző tanulmányát (a Mai magyarok régi magyarokról című kötetben), 1948-ban, a költő halálnak 100. évfordulója alkalmából pedig a költő szülőfalujában, Kiskőrösön tartott beszédet a hivatalos állami emlékév megnyitó ceremóniáján, ennek kéziratát a Kassák Múzeum őrzi.

Kiállításunkon ezekből a szövegekből származó részleteken keresztül mutatjuk be Kassák viszonyát Petőfi személyiségéhez és költészetéhez.

A KASSÁK×PETŐFI installáció 2023. december 31-ig tekinthető meg a Kassák! című állandó kiállítás terében.

PS200

Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata