esemény
KASSÁK×PETŐFI | Kassák Lajos, Petőfi Sándor | Kassák Múzeum

megnyitó | 2023. március 15. 10:00

web | https://kassakmuzeum.hu/hu/kia...

a kiállítás bezárása | 2023. december 31.

cím | Kassák Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély)

Térkép

2023-ban ünnepeljük a magyar irodalom legnagyobb hatású költője, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. A Kassák Múzeum egy pop-up installáció formájában mutatja be Petőfi költészetének hatását Kassák Lajos verseire, írásaira és jelentőségét a magyar avantgárd művészetben.

Az autodidakta Kassák költői szárnypróbálgatásainak egyik legfontosabb inspirációs forrása Petőfi Sándor költészete volt. Kassák a századfordulón budapesti gyári munkásként a szervezett munkásmozgalomban ismerkedett meg Petőfi költészetével, amely elindította őt az irodalmi kísérletezés rögös útján.
Kassák számára Petőfi egész életében követendő, elismert példakép maradt. Noha költészetében Kassák már az 1910-es évektől kezdve radikálisan eltávolodott a hagyományos versformáktól, a 19. századi költő alakjához társított erkölcsi szilárdság és a művészet társadalomalakító erejéről alkotott felfogása közel álltak az általa megalkotott költői imágóhoz. A Kassáknál is megfigyelhető programszerűségből eredhetett az a gondolat, hogy az 1920–1930-as években a Munka-kör szavalókórusa az avantgárd művek mellett Petőfi verseit is előadja. 

Kassák az 1920-as évek során írt önéletrajzi regényében, az Egy ember életében vallott először Petőfi iránti lelkesedéséről, és költészetének inspirációs forrásvidékéről. 1936-ban a Szép Szó című folyóirat felkérésére írta meg Petőfiről szóló elemző tanulmányát (a Mai magyarok régi magyarokról című kötetben), 1948-ban, a költő halálnak 100. évfordulója alkalmából pedig a költő szülőfalujában, Kiskőrösön tartott beszédet a hivatalos állami emlékév megnyitó ceremóniáján, ennek kéziratát a Kassák Múzeum őrzi.

Kiállításunkon ezekből a szövegekből származó részleteken keresztül mutatjuk be Kassák viszonyát Petőfi személyiségéhez és költészetéhez.

A KASSÁK×PETŐFI installáció 2023. december 31-ig tekinthető meg a Kassák! című állandó kiállítás terében.

PS200

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.