esemény
Amit mi építettünk és amit nekünk építettek | KOSZORÚS Rita, Andreas WERNER | VILTIN Galéria

megnyitó | 2023. március 8. 19:00

web | http://www.viltin.hu

a kiállítás bezárása | 2023. április 8.

cím | VILTIN Galéria

Térkép

VILTIN Galéria örömmel mutatja be Rita KOSZORÚS és Andreas WERNER közös kiállítását, Amit mi építettünk és amit nekünk építettek címmel. Két alkotó, két imaginatív világkép, mely hol utópisztikus, hol pedig lírai térkonstrukciók és absztrakt kompozíciók formájában foglalkozik az emberi elvágyódás témakörével, valamint az ember világban elfoglalt helyének és létezésének alapkérdéseire reflektáló művészi útkeresés állomásaival.

Rita KOSZORÚS szlovák-magyar festőművész 2021-ben nyerte el a rangos és egyedülálló Maľba - A VUB Alapítvány fiatal festőművészek számára alapított díját azon a szlovák kortársművészeti színtéren, ahol az absztrakt festészet csak kívülálló szereplőként van jelen. 2022-ben a STRABAG Artaward International fődíjasa, Andreas WERNER (kelet)német-osztrák művész egyedi technikával készített rajzai mára már emblematikussá váltak.

Absztrakt festményeiben Rita KOSZORÚS a kollázst témaként és formai eszközként egyaránt felhasználja, reflektálva az avantgárd és dadaista művészeti előképekre, törekvésekre. KOSZORÚS formailag az absztrakció nyelvével dolgozik, rétegek és formák párosításával kommunikál a nézővel: különböző minőségek, ellentmondások, gesztusok, festésmódok, textúrák találkoznak, feszülnek egymásnak kompozícióiban, ahol az elemek egymáshoz és térhez való viszonya formálja azok végleges képét. Munkáiban a vászon egyszerre felület és anyag, mely hajtogatással, gyűrődéssel formálódik, a véletlenszerűséget tudatosan evokatív kompozícióiba helyezve. „Anyaghasználata” így nem csak a felület, hanem az anyag teljességének formálását is magában foglalja, míg az absztrakció lehetővé teszi számára a tudatalatti folyamatok és tartalmak szabad áramlását. Képein a kollektív emlékezet, nosztalgia, otthon vagy identitás kulcsfogalmai köszönnek vissza. Kollázsszerű festményein a többféle anyag, technika által új kontextus jön létre, akár egymástól teljesen különböző anyagokból, új együttállásokkal vezetve át a nézőt egy szuggesztív művészi valóság irányába.

Andreas WERNER munkáiban a romantika tájképfestészetének hagyományát ötvözi a science fiction irodalom utópisztikus világképével (Stanisław Lem). Monumentális építményei súlyos kulisszaként lebegnek, léteznek egy steril, kontextust nélkülöző térben. A mértani elemekből építkező, szerkezethangsúlyos rajzokon megjelenő architektikus képi világ a brutalista építészet formavilágához kötődik, miközben a túlzó perspektívából megrajzolt funkciótlan konstruktumok a szürreálitás felé terelik a nézőt, egyszersmind felidézve a filmgyártás hőskorának (Alejandro Jodorowsky, Fritz Lang) sajátos hangulatát. E formadominált pszeudo-épületek egyszerre tekinthetőek szobroknak, robotoknak, akár futurisztikus űrhajó-terveknek, szándékosan egyensúlyozva az interpretáció határvonalán. Struktúrákat, rendszereket hoz létre építészeti elemekből; erőt, klasszikus értékeket sugall, miközben ellentmond nekik.  A WERNER munkáit átható disszonancia – súlyos konstruktumok lebegő jellege, a klasszikus építészeti elemekkel operáló, esztétikai/szimmetriai szempontok mentén összerakott, mégis fukciótlan épületrészek – teremti meg azt a feszültséget, mely túlmutat az építészeti vagy művészeti előképeken, s egy sajátos (fantázia)világ pilléreként tekinthető. Legújabb munkáin az erőteljes kontrasztú monokróm kompozíciók utólagos színezéssel nyerik el végső formájukat, megidézve a múlt század első felének archív fotográfiai és filmes színesítő utómunkáját. WERNER gesztusával párhuzamba állítható a pszichológiából ismert retrospektív hamisítás jelensége, mely az emlékek visszamenőleges, belső igényeinknek megfelelő tudattalan átformálását teszi lehetővé. Az alkotások utólagos színezése a múltfeldolgozás igényéről tanúskodik, némi nosztalgikus felhanggal ruházva fel a kompozíciókat, s kitágítva azok asszociációs mezőjét.

Rita KOSZORÚS (*1989, Pozsony, Szlovákia; Pozsonyban és Berlinben él és dolgozik) 2008-2014 között a Vsvu – Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt, diplomát grafika, festészet és kiegészítő pedagógia szakon szerzett. 2012/2013-ban részt vett a Magyar Képzőművészeti Egyetem nyári szemeszterén, ahol Bukta Imre és Kiss Péter volt a mestere. Egyéni kiállításai – Pozsony, Budapest, Milano, Zlín, Nitra - mellett munkái rendszeresen szerepelnek a hazai továbbá magyar, osztrák, cseh és német csoportos kiállításokon. 2016 óta rendszeresen részt vesz nemzetközi rezidencia-programokon (Magyarország, Németország, Franciaország, Portugália, Csehország). 2021-ben a Maľba - A VUB Alapítvány fiatal festőművészek számára alapított díj nyertese, valamint elnyerte a NOVUM tehetséggondozó művészeti ösztöndíjat. Műveiből 2022 őszén a pozsonyi Danubiana Meulensteen Art Museum rendezett egyéni kiállítást. Számos szlovák és külföldi magángyűjtemény mellett művei a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményében is megtalálhatók.

Andreas WERNER (*1984, Merseburg an der Saale, Németország; Bécsben és Unterolberndorfban él és dolgozik). A Bécsi Képzőművészeti Akadémia grafika szakán Gunter Damisch tanítványaként szerzett diplomát 2012-ben. Előtte, 2004-2006 között a bécsi Iparművészeti Egyetem grafika szakán tanult, illetve a Bécsi Egyetem színház-, film- és médiatudományi karának hallgatója volt 2003-2005 között. Számos elnyert nemzetközi rezidenciaprogram között az Alsó-Ausztria Művészeti Ösztöndíj keretében, valamint a Krinzinger Projekte rezidenseként is hosszabb időt töltött Magyarországon. 2016-ban a Bécs városa által fiatal művészek számára létrehozott MUSA-díjat, valamint az Alsó-Ausztriai Képzőművészeti Díjat is megkapta. 2022-ben a STRABAG Artaward International fődíjasa. Munkáiból 2021-ben a kremsi Kunsthalle egyéni kiállítást rendezett. Számos osztrák és nemzetközi magángyűjtemény mellett művei az Akademie der bildenden Künste Wien, az Universalmuseum Joanneum/Neue Galerie Graz, az Osztrák Köztársaság Gyűjteménye - 21er Haus Bécs, Bécs Város Gyűjteménye, a Niederösterreich Tartományi Gyűjteménye, valamint a Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria gyűjteményében is megtalálhatóak.

A megnyitó  zenél: Musica Moralia

image:
Andreas WERNER | "You are my creator, but I am your master III", 2023, ceruza, grafit, zsírkréta, papír, 170 x 100 cm
Rita KOSZORÚS | You Made Me Mad, 2023, akril, olaj, tus, vászon, 170 x 155 cm

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.