esemény

Baby boom + X + Y
2023.03.03. – 03.24.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
BARTUS Ferenc / BÍRÓ Botond / DÉR Virág / NAGY Árpád Pika / SEBESTYÉN Zoltán / TASKOVICS Éva

KURÁTOR / CURATOR: BARTUS Ferenc festőművész / painter

MEGNYITÓ / OPENING:
2023. március 3. 19:00 / 3 March 2023, 7 pm

MEGNYITJA / OPENING BY: FAZAKAS Réka művészettörténész / art historian

//

EVENT: https://www.facebook.com/events/751207343242314

//

A művészet az idő vasfogait megszégyenítő frissességgel mossa el a korosztályok sztereotip határait. Léteznek-e generációs izolációk, szeparációk, klikkek a művészetben? Érzékelhető-e változás a magyar figurális festészetben, ha csak az elmúlt 40 évre tekintünk vissza? Milyen hatással van a kor, a társadalom, a technológia a művészetre, alkotói folyamatokra? A kiállításon három különböző generációból hat művész mutatja be munkáit. A válogatás a korosztályok közötti különbözőségek és hasonlóságok felderítésére ad lehetőséget a művészi gondolat, megformálás, technika és a prioritási jellemzők jegyében.
A kiállító művészek mind ismerik egymást, szakmai, baráti kapcsolatuk akár egy vagy több évtizede is fennáll. Bár többnyire nem dolgoznak egy műteremben, egymás munkásságának érzékeny szemlélői. Művészetük önálló lábakon halad a csillagok felé, és vissza-visszanéz. Egymás tükrében ragyog a fény. A kölcsönös érdeklődésből származó hatások tudattalanul is, elkerülhetetlenül is csendes párbeszédre ösztönzik az alkotók munkáit. Ennek a diskurzusnak lehetünk tanúi a létrejött tárlaton.


//

Art blurs the stereotypical boundaries of age groups with a freshness that puts the iron teeth of time to shame. Are there generational isolations, separations, cliques in art? Is there a noticeable change in Hungarian figurative painting if we only look back at the last 40 years? What is the effect of age, society, and technology on art and creative processes? Six artists from three different generations present their works at the exhibition. The selection provides an opportunity to discover the differences and similarities between the age groups in terms of artistic concept, design, technique and priority characteristics.
The exhibiting artists all know each other, their professional and friendly relationship has existed for a decade or more. Although they mostly do not work in the same studio, they are sensitive observers of each other's works. Their arts move towards the stars on their own legs and sometimes look back. The light shines in each other's mirrors. The effects of mutual interest unconsciously and inevitably encourage a silent dialogue in the works of the creators. Visiting the exhibition let you listen to this discourse.

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2023. március 24-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /
until 24 March 2023, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm

//

HELYSZÍN / VENUE:
MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)


//

GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGN: TASKOVICS Éva


//

Alkotók munkásságának online elérhetőségei
(Pl. weboldal, instagram, bármilyen portfóliós felület, social media)
https://evitaskovics.blogspot.com/
https://bartusferenc.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lucferk/
https://www.instagram.com/botond_bbiro/
https://www.instagram.com/viragder8/


//

mamu.hu
facebook.com/mamu.tarsasag
instagram.com/mamu_society

//

Támogatók / Supported by:
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

//

#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #fineart #hungarianart
 

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.