esemény
Behaviour Therapy | Határ Attila | LAVOR Collective Art Salon

kurátor | Molnár S. Szonja

megnyitó | 2023. február 24. 19:00

a kiállítás bezárása | 2023. április 9.

Határ Attila 'Behaviour Therapy' c. kiállítása az emberi viselkedésmintákra, a társadalmi normákra és az abban betöltött szerepkörök jelentőségére hívja fel a figyelmet.
Attila színnel teli alakjain keresztül vizsgálja a társadalom és az egyén viszonyát; az egyéni viselkedésminták és a kollektív szerepkörök feloldhatatlan ellenpontjait. Az élénk színhasználat és az absztrakt szürreális háttérábrázolás a színdús alakokkal együttvéve álomszerűen tárja elénk az egyének elképzelt valóságát. A néhol fiktív, néhol valós személyek rendkívül erőteljesen fejezik ki az adott szereplők élményvilágát, mintegy fényképszerűen rögzíti a látható és nem látható határán levőket.
Az érzelmek széles skáláját láthatjuk az egyes mikrovilágokban, melyek ugyanolyan érzékletesen hatják át a teret, mint maguk az alakok gesztusaikkal és pozitúráikkal. Az alanyok gesztusai, testbeszéde, és a környezeti elemek együttesen azt sugallják, hogy a társadalmi normáknak való megfelelés néha a személyiség egyes részeit elnyomhatja, vagy akár teljesen megbéníthatja. Ezen társadalmi normák elvárásai elől menekülnek Határ Attila alakjai egyéni mikrovilágukba, ahol kötöttségek nélkül megélhetik saját identitásukat és az önkifejezés lehetőségét.
Határ Attila művei megkérdőjelezik az egyéni és a társadalmi szerepek által elvárt viselkedésminták alkalmazását, és elénktárja egy láthatatlan dimenzió érzelmekkel teli világát. Az alkotó olyan kérdéseket feszeget, mint: az egyéni és kollektív identitás kettős mintázata, az egyén és a társadalom viszonya, és az emberi kapcsolatok alapvető fontossága. Diverzen és sokszínűen mutatja be az érzelmek megélését, társas illetve egyéni vonatkozásban.
A 'Behaviour Therapy' kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy megértsük az emberi viselkedésminták, kapcsolatok, kapcsolódások mélyebb jelentőségét és feltárjuk a művész alkotásaiban rejlő mélyebb filozófiai rétegeket.
Kurátor/Szöveg: Molnár S. Szonja
 
Az esemény támogatója a Bols.
FB esemény: https://fb.me/e/4iaumWpHk
Belépő: 5000 Ft
Csak beugrok egy italra: 2500 Ft
Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.