esemény

kurátor | Szabó Noémi művészettörténész, kurátor

megnyitó | 2023. január 19. 18:00

a kiállítást megnyitja | Szabó Noémi művészettörténész, kurátor

a kiállítás bezárása | 2023. február 24.

cím | Etyeki Műhely Alapítvány / 2091 Etyek, Magyar utca 65

Térkép

EQUILIBRIUM
ÖT BIATORBÁGYI SZOBRÁSZ


KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: Gergely Réka, Gilly Tamás, Lelkes Márk, Mata Attila, Márffy Sebestyén,
EXHIBITION ARTISTS: Réka Gergely, Tamás Gilly, Márk Lelkes, Attila Mata, Sebestyén Márffy,


KURÁTOR: Szabó Noémi művészettörténész, kurátor
CURATOR: Noémi Szabó art historian, curator


MEGNYITÓ: 2023. január 19. 18:00
OPENING: 19. January 2023. 6 pm


KÖSZÖNTŐT MOND: Lucza Gyula az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóriumi elnöke
WELCOME SPEECH: Gyula Lucza Chairman of the Board of Trustees of the Etyek Workshop Foundation


MEGNYITJA: Szabó Noémi művészettörténész, kurátor
OPENING SPEECH: Noémi Szabó art historian, curator


HELYSZÍN/VENUE: 2091 Etyek, Magyar utca 65.


//

ESEMÉNY: https://www.facebook.com/events/546857014155535

//
MEGTEKINTHETŐ/ON VIEW: 2023. február 24-ig, kedd – péntek 10 - 17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján / until 24 February 2023, Tuesday – Friday 10 am to 5 pm, or by prior arrangament: 06 20 622 8 123 / muhely.etyek@gmail.com
//

,,Öt Biatorbágyon élő szobrász, – különböző plasztikai formanyelvet alkalmazva – az ember és a természet közötti egyensúlyi állapotot (equilibrium), illetve az abból való kibillenés problémáját és megoldásait mutatják fel. Mind az öt szobrász az organikus világ tapasztalatából indul ki, majd finoman geometrizáló absztrakcióval, szimbólumok mentén térképezik fel a profán mindennapok rejtett transzcendenciáját. Gergely Réka meditatív tárgyplasztikái, Gilly Tamás óriásira nagyított geomertikus amulettjei, Mata Attila expresszív drótszobrai, Lelkes Márk mívesen kidolgozott formaütköztetései és Márffy Sebestyén márványból érzékenyen módon megfaragott hungarocell szobrai izgalmas és elgondolkodtató párbeszédet kezdeményeznek a kortárs szobrászat szerepéről és feladatáról."
//
,,Five sculptors living in Biatorbágy display the balance between humans and nature (equilibrium), as well as the problem of imbalance and its remedies, by using different plastic forms of expression. All five sculptors proceed from the experience of the organic world, and they continue mapping the hidden transcendency of the everyday profane through subtle geometrizing abstraction and symbols. Gergely Réka’s meditative sculptures, Gilly Tamás’ exaggerated geometrical amulets, Mata Attila’s expressive wire-works, Lelkes Márk’s elaborately crafted form-collisions, and Márffy Sebestény’s Styrofoam sculptures sensitively carved from marble initiate an exciting and thought-provoking dialogue about the role and duty of contemporary sculpture."
//
TÁMOGATÓK/SUPPORTED BY:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.