esemény
A kiállítás annak a tárlatsorozatnak a nyitó rendezvénye, amely a győri múzeumok téli bezárása miatt ellehetetlenítette a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz-és Grafikai Biennálé megnyitását, s ezzel a művek fizikai bemutatását. 
A most induló kiállítás-sorozat öt helyszínen 115 művész több mint 450 alkotását mutatja be, melyek többségében a X. győri biennálé után (2009), vagy közvetlenül a XI. biennáléra készültek. 
Közülük az Art9 Galéria tárlatán 15 alkotó - három romániai, négy magyarországi, három szlovákiai, valamint egy-egy dán, amerikai, francia és cseh művész - munkáival találkozunk. Mint a kiállítás címe is jelzi, a téma az innováció a kortárs rajzban és grafikában.
Az innováció hozzáadott értéket tartalmazó újdonság felfedezését és hasznosítását jelenti. Egyszerre foglalja magában a fejlődés bármely fajtáját, és önmaga újként felfogható mivoltát. Bár az 1930-as években a fejlett kapitalizmus fő sajátosságaként definiálták, a szó latin eredete azt mutatja, hogy az innováció fogalma és értelmezése középkori eredetű, és a mainál általánosabb érvényű.
A festészet és a szobrászat – a képírás és a képfaragás - egészen biztos, hogy már a középkorban beletartozott az innovatív értéket teremtő tevékenységek közé, hiszen a XIII. század legnagyobb európai találmánya a késő román építészet újításait továbbgondoló és meghaladó, új, magasabb szintézist teremtő gótikus katedrális volt, mely égbetörő szerkezetével és külső-belső szobrászati és festészeti alkotásaival már az imago győzelmét hirdette. 
A képzőművészetben azonban ennél korábban is kimutatható, hogy egyetlen mester életműve, vagy annak töredéke, sőt, egyetlen ismeretlen szerzőségű mű is elindíthat olyan, az alkotó eredendő szándékától független, új művészeti törekvést, a művészetről való gondolkodás jelentős változását, mely korábban nem létezett művek sokaságának megalkotását, a művészeti hagyomány újraértelmezését, a művészet megújulását generálja.
Az öt kiállítás együtt több releváns kérdést tesz fel, így például azt, hogy mi tekinthető innovációnak a kortárs rajz és grafikában, milyen szempontok alapján lehet felismerni az új jelenségeket; mikor nevezhető innovatívnak egy művészeti újítás, és mi a kapcsolat a hagyományújítás és a művészet fejlődése között? 
A kiállítás-sorozat, melynek szerves része az Art9 Galériában látható első, egyúttal legkisebb tárlat bemutatja a két médiumot külön-külön, illetve azok egymás közötti, és más médiumokkal való kapcsolatát. Tudatosan törekszik arra, hogy feltárja és láthatóvá tegye a mai rajz és grafika legszélesebb tartalmát. 
A mai művészetre a posztdiszciplinaritás jellemző, ami azt jelenti, hogy a művészek különböző médiumok eljárásait, elemeit, módszereit alkalmazzák a műveik megalkotásához, és a grafika fenntarthatóságának a kérdéseivel is foglalkoznak. 
Mindezekből az Art Galéria tárlatán a hagyományosabbnak tűnő rajz- és grafikák mellett installációt, komputer és video alkotást, művészkönyvet és művészkönyv- objektet, valamint rajz alapú animációt, grafika illusztrációt és rajz technikát alkalmazó üvegablakot is látunk.
N. Mészáros Júlia
Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.