esemény
Nagy Iza: Metil-jazmonát | Nagy Iza | K11 Labor

kurátor | Viski Noémi

megnyitó | 2023. január 13. 19:00

a kiállítást megnyitja | Erdei Krisztina

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2023. február 3.

cím | K11 LABOR

Térkép

Metil-jazmonát: hormon, amelyet a sérülést szenvedett növény kezd termelni, ezzel jelezve a többi növénynek, hogy veszély közeledik.

Nagy Iza önálló kiállításában kísérletet tesz arra, hogy új perspektívát kínáljon fel az ember és a természet viszonyrendszerében. Alaptézise, hogy a sokaknál szorongást is kiváltó ökokrízist az emberközpontúság meghaladásával orvosolhatjuk. A tárlat egy olyan állapotot vagy kort feltételez, melyben a biotechnológia és az orvostudomány szabadon teremthet kimérákat és olyan élőlényeket, amelyek nálunk sikeresebben küzdenek meg az antropocén viszontagságaival. Mi történik, ha a Turritopsis dohrnii nevű, biológiai halhatatlan medúzafajt az emberrel keresztezzük, vagy ha a növények biológiai mechanizmusaival, sajátos tér-, idő- vagy veszélyérzékelésükkel más élőlényeket ruházunk fel?

Nagy Iza az emberi létforma metamorfózisának kutatása közben egy hibrid valóságot teremt, melyben visszakapcsolódhatunk a természethez és sikerrel vehetjük az ökológiai rendszerünk összeomlásával járó akadályokat is. Szintetikus és organikus anyagok ötvözésével spekulatív szerveket hoz létre, amelyek az állat- és növényvilág mechanizmusaiból és formáiból eredeztetett, új érzékszervekként is funkcionálhatnak. Az organikus világ különböző komponenseiből olyan létállapotok születnek, melyeket eddig a modern emberkép sterilitásán kívül értelmeztünk, és amelyek éppen ezért egyidejűleg válthatnak ki csodálatot és viszolygást. A spekulatív poszthumanizmus alapelképzelése, hogy a jövőben létrejöhetnek olyan poszthumán entitások, amelyek az emberi léptéket és intelligenciát képesek meghaladni. A spekulatív design és a fotográfia eszköztárának segítségével készült munkák ezekkel a lehetséges entitásokkal ismertetnek meg minket.
 

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.