esemény
Egység a kettősségben | Kunibert Fritz | Vasarely Múzeum Budapest

kurátor | Jan Daniel Fritz

megnyitó | 2022. szeptember 16. 18:00

a kiállítást megnyitja | Jan Daniel Fritz, Max Fritz

a kiállítás bezárása | 2023. március 19.

A Vasarely Múzeum Budapest szeptember 17-től látogatható új időszaki kiállítása Kunibert Fritznek, a kasseli neokonstruktivista iskola jeles képviselőjének „Egység a kettősségben” című egyéni tárlata. Fritz a kasseli művészeti akadémián végezte tanulmányait, amely akkor, a háború utáni időszakban, a Bauhaus elveit követte. Sok professzor vett részt a documenta létrehozásában, és a hallgatókat asszisztensként osztották be, ahol élénk, sőt tanórán kívüli diskurzus alakult ki a forma és a szín tisztán absztrakt témái körül. Fritz a kasseli konkrét művészek, a Kasseler Konkreten első generációjához tartozik, akik – Fritz mellett Hartmut Böhm, Werner Krieglstein, Klaus Müller-Domnick és Friedhelm Tschentscher – a realizmus, a szürrealizmus és az akciófestészet irányzataival szemben határozták meg magukat.

A budapesti kiállítás címe Egység a kettősségben, amelyről a kiállítás kurátora, Jan Daniel Fritz így ír:
„Történelmileg egyenlőségjelet tehetünk a kettősség és a fizikai külvilág/tudomány közé, míg az egység egy belső világnak/hitnek felel meg. A megfigyelő és a megfigyelt, a szubjektum és a tárgy közötti egyértelmű elkülönülés általánosan érvényesült annak érdekében, hogy a valóság szerkezetét megragadhassuk.  A megfigyelhető folyamatok leírására a matematika képes és magában a természetben is megnyilvánul a számok harmóniája. Az aranymetszés megtalálható mind Leonardo vitruviusi ember-tanulmányában, mind a Fibonacci-számokban. Plutarkhosz, hivatkozva Platón kijelentésére, azt írta, hogy »Isten folyamatosan geometrizál«, Carl Friedrich Gauss pedig arra a megállapításra jutott, hogy: »Isten számol«. Már a kereszténység előtti időkben is hittek a »szent geometriában«.”

Ezek a geometriák tükröződnek Kunibert Fritz munkáiban, aki korán úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja a kört, és egyetlen formára összpontosít, azaz hatvanöt éve négyszögesíti a teret. A négyzet többnyire munkái középpontjában áll, máskor „mikroelem”, amelyből egy nagy jel vagy elmélet fejlődik ki. Mindez azonban nála nem hat korlátozólag, hanem éppen ellenkezőleg, művészeti kánonja ebből kiindulva elképesztő változatosságban teljesedik ki.
Munkássága során Fritz számos különböző sorozatot alkotott, amelyekből többet bemutatnak a budapesti tárlaton csakúgy, mint a kompozíciós módszerének esszenciáját képviselő 1966-ban készült Befejezetlen című képét, amelyen a műveinek kiindulópontjául szolgáló rács önálló képként jelenik meg. Ez a rács, azaz koordináta-rendszer mátrixként köti össze Fritz minden munkáját, amelyet, mint ötleteinek univerzumát, geometriákkal tölti meg. Néha matematikai szigorúságú rendezettséggel vagy ritmusokkal, és néha véletlenszerű káosszal, amelyet az 1990-es évek eleje óta számítógép segítségével véletlenszerűen hoz létre.


Kunibert Fritz egyéni tárlata az OSAS és a Vasarely Múzeum Budapest együttműködésében jött létre. A tárlat 2023. március 19-ig, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.