esemény

kurátor | Ferencz Zoltán, Zakariás István

megnyitó | 2022. szeptember 8. 18:00

a kiállítást megnyitja | Erőss István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora

a kiállítás bezárása | 2022. szeptember 30.

cím | Etyeki Műhely Alapítvány / 2091 Etyek, Magyar utca 65

Térkép

AZ EGYIDEJŰSÉG RELATIVITÁSA / THE RELATIVITY OF SIMULTANEITY

Tematikus válogatás a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ gyűjteményéből / Thematic selection from the Collection of the Cultural and Art Center of Lazarea

MEGNYITÓ / OPENING: 2022. szeptember 08. 18.00 / 08 September 2022, 6 pm


MEGNYITJA / OPENING BY: Erőss István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora / artist, Rector of The Hungarian University of Fine Arts

HELYSZÍN / VENUE: 2091 Etyek, Magyar utca 65.

KURÁTOR / CURATOR: Ferencz Zoltán, Zakariás István

//

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ korai gyűjteményének festészeti vonalát a nagybányai örökség szellemisége határozta meg. A tendencia okaként, amellett, hogy a Nagybányai Művésztelep egykori alkotói is megfordultak Gyergyószárhegyen, a szárhegyi környezet adottságát szokták feltüntetni: „…a szárhegyi környezet pedig megadta az alapot, amelyből nemcsak ők, de a Nagybánya szellemiségéhez közel álló szín- és formavilága táplálkozhatott. (…)” A tájképet, mint műfajt magától értetődő módon választották kifejezési formaként.” A Gyergyószárhegyen alkotók számára a természet iránti vonzalom állandósult, csak az alkotási folyamat bővült új műfajokkal, új kifejezési formákkal, ahogy az megfigyelhető a kortárs alkotószemlélet jegyében a Túlsó P’ Art művészcsoport, majd később a KORKÉP alkotótábor résztvevőinél. „A KORKÉP névre keresztelt alkotótábort műfaji kötöttségek nélküli, kifejezési eszközeinek tekintetében korszerű alkotómunka jellemezte, és bizonyos értelemben éppoly szoros kapcsolatot ápolt a helyi közösséggel, a szárhegyi környezettel, mint elődei. ”Ugyanakkor a hivatkozott hely szelleme, az örökérvényű természet iránti vonzalom ma is ugyanúgy meghatározó referencia pont maradt a legutóbbi alkotótáborok résztvevő művészei számára. A fentiek értelmében a gyergyószárhegyi gyűjteményből válogatott kiállítás anyaga, az egyidejűség relativitásában rejlő paradoxon alapján egyenrangúan és egyszerre merít a retrospektív és kortárs mű-azonosságok alapján.
//

The style of paintings in the early collection of the Lăzarea Cultural and Art Centre was inspired by the spirit of the Nagybánya heritage. Apart from the fact that artists of the Nagybánya Colony had also worked in Lăzarea, most commentators point to the fact that the environment was a natural source of inspiration for this trend: "...close to the spirit of Nagybánya, the surroundings of the village provided the basis for the colours and forms of the artists working here (…) Landscape as a genre was the obvious choice of expression." For the artists in Lăzarea, the fascination with nature remained constant, while the creative process was expanded with new genres and new forms of expression, as can be observed in the contemporary approach of the Túlsó P'Art group and later of the participants of the KORKÉP art camp. "The camp, named KORKÉP, was characterised by modern creative work without genre constraints, and in a sense it was just as closely connected to the local community and the environment of Lăzarea as its predecessors." At the same time, the spirit of the place, the fascination with nature that is eternal, remains a reference point for the artists who have recently participated in the camps. According to the above, the material of the exhibition selected from the Lăzarea collection draws equally and simultaneously on the retrospective and contemporary identities of the works, based on the paradox of the relativity of simultaneity.

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2022. szeptember 30-ig, kedd-péntek 10-17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján / until 30 September 2022, Tuesday-Friday 10 am to 5 pm, or by prior arrangament: +3620 622 8 123 / muhely.etyek@gmail.com

//


A meghívón Balla József és Koroknai Zsolt munkája látható. / On the cover: József Balla's and Zsolt Koroknai's artwork


//


Támogatók és Partnerek / Supported by and Partners:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság
Hargita Megye Tanácsa
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum