esemény
Séta | Krajcsovics Éva | ARTUS – KAPCSOLÓTÉR

kurátor | Nádor Tibor festőművész

megnyitó | 2022. szeptember 6. 19:00

a kiállítást megnyitja | Pörczi Zsuzsa filozófus, egyetemi docens

a kiállítás bezárása | 2022. szeptember 27.

2021 tavaszán művésztelepre hívtak, de a vírushelyzet miatt csak egy hét lett belőle, egy nagyon esős hét. Néhány sétával és az ablak előtti munkával kellett megelégednem, mégis nagyon fontos lett ez a rövid idő. A hosszas bezártság után a tavasz új, friss élmény volt. Amikor hazajöttem, hirtelen el is készült néhány munka, aztán megtorpantam. Számomra mindig fontos volt a kiindulás, a látvány annak ellenére, hogy aztán félreteszem, mert másként kell eljutnom a képhez. Minden alkalommal újra meg újra meg kell keresnem belső biztonságomat, szabadságomat, amit csak a képekkel folytatatott hosszas, figyelmes párbeszédben találhatok meg.
 
    „A zöld a remény színe? Az hát, hogyne, semmi kétség. De próbáljon csak meg az ember úgy reménykedni, hogy ne remegjen, el ne borzadjon közben soha. A remény tőszomszédságában vagy inkább magában a reményben mindig ott fészkel a sötét, reménytelen szorongás és csüggedés. Nincs még egy szín a világon, ami annyi magányosságot árasztana, ami oly erővel fejezné ki bolygónk elveszettségét a mindenségben, mint a zöld. A zöld a világ dicsősége. Nincs nála nagyszerűbb, ünnepélyesebb szín. A zöld a színek kezdete, foglalata, a színek büszkesége. A zöld a színek lelke. De akkor mért nem világosabb egy kicsit?” (Robert Walser: Zöld, fordította Halasi Zoltán)
    Krajcsovics Éva
    2022. augusztus 10.
Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.