esemény

kurátor | Gadó Flóra, Kollár Dalma Eszter

megnyitó | 2022. augusztus 9. 18:00

a kiállítást megnyitja | hum - Barta Bence és Esteban de la Torre

web | https://budapestgaleria.hu/_/2...

a kiállítás bezárása | 2022. szeptember 18.

cím | Budapest Galéria

Térkép

A MŰTŐ egy 2016-ban Budapesten alakult, művészek által vezetett független platform és kollektíva. Küldetésük, hogy fizikai teret biztosítsanak fiatal művészek számára az alkotás új formáinak megtalálásához. Közösségüket kritikus kurátori megközelítéssel és a DIY [do it yourself, vagyis csináld magad] kultúra demokratikus elvei szerint szervezik. Megalakulásuk a fullasztó levegőjű képzőművészeti intézményrendszerre, és az ebből fakadó pályakezdési nehézségekre, a párbeszéd hiányára reflektálva igyekezett alternatívát találni.
A művészeti csoport több éves fennállása óta ez a kiállítás az első olyan törekvés, amikor a kollektíva nem csak a közösen létrehozott színtéren, a megvalósított kiállításokon, performanszokon, zenei eseményeken dolgozik együtt, hanem a nyolc tag konkrétan együtt is alkot. Így az Ezt a vad mezőt ismerem című kiállítás kísérlet és komplex műalkotás is egyben: egy öndefiníciós törekvés, amely az egyén és a közösség, valamint a kapcsolódás különböző megközelítéseit vizsgálja.
Kollektívák legtöbbször egymás megerősítésére, az individualizmus és elszigetelődés ellensúlyozásaképpen jönnek létre. Ugyanakkor nem elhanyagolható tény, hogy évtizedek óta egyre erősebben jelentkezik az igény a közösséggel való kapcsolódásra, és a nagyszámú együttműködésen alapuló művészeti munkák megjelenése túlmutat az egyén szükségleteiből fakadó okokon, így társadalmi problémákra adott reakcióként legalább annyira értelmezendő. A MŰTŐ ezzel a kiállítással reflektál a közösségről való gondolkodás aktuális lehetőségeire. A közösségre lényként, entitásként tekint, melynek működése leírható a test metaforájával. Roberto Esposito olasz filozófus és teoretikus elmélete nyomán, a közösséget az immunitás fogalmának analógiáján keresztül vizsgálva, a kiállítás modellezi azt a rendszert, ahol a túlzott önimmunizálás, tehát a közösség teljes zártsága helyett, egy nyitott immunrendszerre, azaz a közösség kitágítására tesz kísérletet. Ez az elmélet a kívülről érkező impulzusok, hatások elől nem lezárja a közösség határait, ami kockáztatná az önmegsemmisülést, hanem nyit ezek irányába, adott esetben integrálja is azokat. Az így létrejövő közösség tehát egy nyitott rendszer, ami folyamatosan alakul, és ő maga is alakítja a környezetét.

Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata