esemény

A YOUTH 2 a Horizont Galéria nyári kiállítás-sorozatának második kiadása feltörekvő fiatal tehetségekkel.
Résztvevők: Bencs Dániel, Dávid Zita, Góth Martin, Lovász Luca, Koleszár Stella, Németh László, Üveges Mónika
Kurátor: Arató Balázs
Megnyitó: 2022. június 22. 18:00 óra
Megnyitó DJ-set: DJ GYöReMiX! / Tilos Rádió
Lo-Fi Instrumental Jazzy Hip Hop ViNYL ONLY DJ Set
A kiállítás látogatható 2022. július 27-ig.


Bencs Dániel
https://www.instagram.com/daniel.bencs
Bencs Dániel Budapesten született 1990-ben. 2009 és 2011 között az Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskolában (OXI) képgrafikát tanult, majd 2012- ben felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakára, Károlyi Zsigmond és Ötvös Zoltán osztályába. Diploma után, hosszabb délkelet-ázsiai utazást tett, amely jelentős hatással volt a festészetére. 2020 óta a budapesti SKURC művészeti egyesület tagja, amely kiállításokat, és egyéb művészeti programokat szervez.


Dávid Zita
https://www.instagram.com/zitadavid/
Dávid Zita (Budapest, 1991) a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakán diplomázott 2015-ben. Ösztöndíjjal a prágai Képzőművészeti Akadémián és a salzburgi Képzőművészeti Nyári Egyetemen vett részt. Kiállított Budapesten, Prágában, és a velencei Arzenálban a 12. Nemzetközi Arte Laguna Díj döntőseként, ahol elnyert két díjat. 2018-ban részt vett az Art Department rezidencia programján Törökországban. Önálló kiállítás nyílt 2018-ban a Hidegszoba galériában, 2021-ben a Nagyházy Contemporary-ben.


Góth Martin
https://www.instagram.com/martingoth/
Góth Martin 1995-ben született Kaposváron. Felsőfokú tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festőművész szakán kezdte 2015-ben. 2018-ban volt első önálló kiállítása a Telep Galériában. 2019-ben elnyerte az aacheni Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíjpályázatát, aminek köszönhetően egy hónapot töltött Berlinben, az ottani képzőművészeti intézményrendszer feltérképezésével. Berlinből a glasgow-i School of Art, Painting & Printmaking szakára utazott egy féléves Erasmus program keretei között. Diplomáját 2021-ben szerezte, és azóta számos csoportos és önálló kiállítása volt, közte a jelenlegi sorozatát átfogóan bemutató Start Menu, a 1111 galériában.


Lovász Luca
https://www.instagram.com/luca.lovasz/
Lovász Luca 2021-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő tanszékén. Tanulmányai során fél évet töltött Franciaországban az École Des Beaux-Arts de Marseille tanulójaként, valamint egy három hónapos free-mover ösztöndíj keretében Ljubljanában, az Academy Fine Arts and Design
Számos csoportos kiállításon vett részt. Kiállított többek között Rigában, Marseille-ben, Magyarországon a budapesti Artmarketen. 2020-ban elnyerte a Budapest a fiatal tehetségekért díjat az Artmarket keretében belül. 2021-ben beválogatták a Secondary Archive elnevezésű, kelet-európai nő művészeket magába foglaló online platform résztvevői közé.


Koleszár Stella
https://www.instagram.com/stellkol/
Koleszár Stella (1992, Mohács) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó szakán Üvegtervező művészként diplomázott 2019-ben Budapesten. 2020-ban a Budapest Galéria művészcsere programjának keretben Salzburgban volt rezidens. Alkotásait számos csoportos kiállításon mutatta már be, többek között a 2019-es CONNECTION International Glass Art Exhibition keretében, a lengyelországi Wroclawban. Első egyéni tárlata „Sellő akartam lenni” címmel szülővárosában, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban került bemutatásra, második „Gaztett” című szóló kiállításával pedig a Horizont Galéria programjában mutatkozik be 2022 feburuárjában.


Németh László
https://www.instagram.com/nemeth.laca/
Németh László 1988-ban született Nyíregyházán. Vizuális érdeklődését korán felkeltették a városi térben egyre szaporodó graffitik, később egy idős mestertől figurális fetészetet tanult. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen Károlyi Zsigmond tanítványa volt, és ezekben az években talált rá saját irányára, az absztrakt expresszionista festészetre. Az egyetem nemcsak teoretikus támpontot és gyakorlati képzést adott, hanem alkotóközösséget is, mely a diplomavédés után Skurc Group néven szervez kiállításokat, és segíti tagjait a pályakezdésben.
Művészeti gyökereit a graffiti, illetve a figuratív és absztrakt expresszionista tendenciák, a neoexpresszonizmus és a Heftige Malerei jelentik. A formai jegyeken túl ez egyfajta attitűdbeli hasonlóságot is feltételez olyan művészekkel, mint Julian Schnabel, Cy Twombly, Linus Bill - Adrien Horni, Christopher Wool, Jonatan Meese, Anselm Kiefer, Mark Grotjahn vagy Albert Oehlen. (Részlet Berg Andrea Posztmodern Rituállék című művéből)


Üveges Mónika
https://www.instagram.com/monikauveges/
Üveges Mónika vagyok, a budapesti Skurc művészeti kollektíva tagja.
Művészetem a tudományos kísérlet és a gyermeki játék metszeteként foglalható össze, amely a posztantropocén által uralt filozófiai klímában egyszerre feszegeti a képhordozó és a természetes-mesterséges határvonalait. A médiumok közötti átjárások lehetővé teszik számomra, hogy az emberi és nem emberi nézőpontok megsokszorozásával és kifordításával az állandó vizuális megtévesztettségre reflektáljak, mely ugyanúgy fakad a technológiai fejlettségből, mint a környezetünk nehezen felfejthető látszataiból.


***

YOUTH 2 is the second edition of Horizont Gallery’s summer exhibition series with emerging young talents.
Participants: Dániel Bencs, Zita Dávid, Martin Góth, Luca Lovász, Stella Koleszár, László Németh, Mónika Üveges
Curated by Balázs Arató
Opening: June 22, 2022 at 6PM
Opening DJ set: DJ GYÖReMiX! (Radio Tilos)
Lo-Fi Instrumental Jazzy Hip Hop ViNYL ONLY DJ Set
The exhibition is on view until July 27, 2022.

Dániel Bencs
https://www.instagram.com/daniel.bencs
Daniel Bencs was born in 1990, in Budapest. He studied image graphics at Óbuda Vocational School of Fine Arts (OXI - Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola) between 2009 and 2011. In 2012, he was admitted to the painting department of the Hungarian University of Fine Arts, in the class of Zsigmond Károlyi and Zoltán Ötvös. After graduation he went on a long excursion to Southeast Asia, which had a significant impact on his painting. Since 2020, he has been a member of SKURC art association in Budapest, which organizes exhibitions and other artistic programs.


Zita Dávid
https://www.instagram.com/zitadavid/
Zita David (Budapest, 1991) graduated from the painting department of the Hungarian University of Fine Arts. She attended the Academy of Fine Arts in Prague and the Salzburg Summer Academy with scholarships. She exhibited in Budapest, Prague and in the Venetian Arsenal as a finalist and winner of the Special Prize Artist-in-Residence Award at
the 12th International Arte Laguna Prize. In 2018 she participated in The Art Department's Bodrum Art Residency Program in Turkey. She had solo shows at Hidegszoba gallery in 2018 and at Nagyházy Contemporary in 2021.


Martin Góth
https://www.instagram.com/martingoth/
Martin Góth was born in Kaposvár in 1995. He began his studies as a painter at the Hungarian University of Fine Arts in 2015. Martin’s first solo exhibition was at Telep Gallery in 2018. In 2019, he was awarded a fellowship by the Peter and Irene Ludwig Foundation in Aachen, through which he was able to spend a month in Berlin, mapping out the art institutional system there. From Berlin, he continued his studies in Painting & Printmaking at the Glasgow School of Art, on a six-month Erasmus program. He graduated in 2021, and since then he had many group and solo exhibitions, including a comprehensive opening of his current series Start Menu, in the 1111 Gallery.


Luca Lovász
https://www.instagram.com/luca.lovasz/
Luca Lovász graduated in 2021 at the painting faculty of the Hungarian University of Fine Arts. During her studies, she spent six months in France as a student at the École Des Beaux-Arts de Marseille and took part in a three-month free-mover scholarship at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana.
She has participated in several group exhibitions. To mention a few, she has exhibited in Riga, Marseille and in Hungary, at the Budapest Artmarket. In 2020, she won the Budapest for the Young Talent Award within the framework of Artmarket. In 2021, she was selected to participate in an online platform that includes Eastern European women artists, called Secondary Archive.


Stella Koleszár
https://www.instagram.com/stellkol/
Stella Koleszár (1992, Mohács) graduated from the Moholy-Nagy University of Arts in 2019 as a Glass Designer. In 2020, she was a resident of Salzburg as part of the Budapest Gallery's artist exchange program. She has exhibited her works in a number of group exhibitions, including the 2019 CONNECTION International Glass Art Exhibition in Wroclaw, Poland. Her first solo exhibition entitled “I wanted to be a mermaid” was presented at the Dorottya Kanizsai Museum in her hometown of Mohács, and her second solo exhibition entitled “Gaztett” was presented in the Horizont Gallery in February 2022.


László Németh
https://www.instagram.com/nemeth.laca/
László Németh was born in Nyíregyháza in 1988. His visual interest was quickly raised by the ever spreading graffiti art of the urban space, and later he learned figural painting from an old master. His mentor at the Hungarian University of Fine Arts was Zsigmond Károlyi, and this is when he found his own style: abstract expressionism. Not only did the university give him a theoretical framework and practical training, but it also offered an artist community called Skurc Group, which, after their graduation, still organizes exhibitions and helps its members in launching their careers.
His artistic roots are hence defined by graffiti, figurative and abstract expressionist tendencies, neo-expressionism and Heftige Malerei. Beyond formal solutions, it also presupposes an attitudinal similarity to artists like Julian Schnabel, Cy Twombly, Linus Bill - Adrien Horni, Christopher Wool, Jonatan Meese, Anselm Kiefer, Mark Grotjahn or Albert Oehlen.
(Excerpt from Andrea Berg’s Postmodern Rituals)


Mónika Üveges
https://www.instagram.com/monikauveges/
I’m Mónika Üveges, member of the Skurc art collective in Budapest. My art can be summarized as a cross between a scientific experiment and a child’s play, which in the climate of philosophy dominated by the postanthropocene simultaneously call into question the boundaries of the panel image and the natural-artificial. The various mediums allows me to reflect the permanent visual deception by reversing human and non-human views, which stems in the same way from technological development as from the difficult-to-observe appearances of our environment.

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.