esemény

kurátor | RÉVÉSZ Ákos

megnyitó | 2022. május 20. 18:00

a kiállítást megnyitja | KULCSÁR Géza művészeti író / art writer

web | https://mamusociety.wordpress....

a kiállítás bezárása | 2022. junius 10.

cím | MAMŰ Galéria

Térkép

FRAGMENTÁLT PERCEPCIÓK / FRAGMENTED PERCEPTIONS

2022.05.20. – 2022.06.10.

 

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

 ANTAL Malvina / BABINSZKY Csilla / DÓRA Attila / ELEKES Károly / GYENES Zsolt / KOROKNAI Zsolt / LUCZA Zsigmond / MAJOROS Áron / MAYER Éva / PAPP Ildikó / PETŐ Hunor / RÉVÉSZ Ákos  

  

MEGNYITÓ / OPENING:

2022. május 20. 18:00 / 20 May 2022, 6pm

 

MEGNYITJA / OPENING BY: KULCSÁR Géza művészeti író / art writer

 

KURÁTOR / CURATOR: RÉVÉSZ Ákos képzőművész / artist

 

EVENT: https://www.facebook.com/events/345176564193855

 

//

 FRAGMENTÁLT PERCEPCIÓK

A percepció az érzékszervi adatokra épülő kognitív tevékenység, észlelés. Az észlelés azon pszichológiai folyamatok összessége, amelyek útján felismerjük, szervezzük, és jelentéssel ruházzuk fel a környezeti ingerekből érkező észleleteket. Az észlelésünket jelentősen befolyásolják előzetes tapasztalataink, ismereteink, pillanatnyi hangulatunk, szükségleteink, érdeklődésünk, valamint az adott kultúra, amelyben élünk. A percepció olyan folyamat, amely az érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság megvalósítására szolgál. Az "észlelés", mint elnevezés egy latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból ered, melynek jelentése befogadás; összegyűjtés; birtokba vétel; ésszel, elmével való felfogás.   A kognitív tudomány vagy megismeréstudomány (tudományos elnevezése szerint kognitológia) a megismerési folyamatokkal foglalkozik. A töredezett, zavaros, vagy éppen diffúz észlelés megnehezíti a tiszta kép, egységes tudati gondolat létrejöttét. A fragmentált percepciók jelenléte saját tudatunk gátló sziklatömbjein szétroppanó érzékelésünk miatt van jelen. A másik ok a külvilágból felénk áramló sokszor átláthatatlan impulzus tömeg, mely megszűrése rendkívüli feladat.

A meghívásra kerülő művészektől azt kérem, hogy, a saját valóság érzékelésük szerint létrehozott művekkel reflektáljanak a " Fragmentált Percepciók" felvetésre jelenünk leírása céljából.

 //

 FRAGMENTED PERCEPTIONS

Perception is a cognitive activity based on sensory data. Perception is the totality of the psychological processes by which perceptions from environmental stimuli are recognized, organized, and given meaning. Our perception is significantly influenced by our prior experience, knowledge, current mood, needs, interests, and the culture in which we live. Perception is a process used to understand sensual information and to realize awareness. "Perception" as a name comes from a Latin word, perceptio, or percipio, which means inclusion; collection; occupation; perception with reason, with mind. Cognitive science (scientifically called cognitology) deals with cognitive processes. Fragmented, confused, or even diffuse perception makes it difficult to form a clear image, a unified thought. The presence of fragmented perceptions is present on the inhibitory rock blocks of our own consciousness due to our shattering perception. The other reason is the often opaque mass of impulses flowing towards us from the outside world, which is an extraordinary task to filter.

I invited the artists to reflect on the "Fragmented Perceptions" suggestion with works created according to their own perception of reality for the purpose of describing our present.

 //

 MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. június 10.-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 10 June 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm

 //

 HELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//

 A meghívón PETŐ Hunor munkájának részlete látható.

On the cover: detail of Hunor PETŐ’s artwork.

//

 mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society

 //

 Támogatók / Supported by:

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 //

 #mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #fineart #hungarianart 

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.

FKSE Patron