esemény
Globális válságok, lokális viszonyok | Bolla Szilvia, Kiss Fruzsina, Péli Barna | Easttopics

megnyitó | 2022. május 5. 18:00

a kiállítás bezárása | 2022. augusztus 6.

Az elmúlt időszakban a művészet szerepe, helye átértelmeződött, így a Globális válságok, lokális viszonyok című kiállítás sorozattal kontextus teremtésen túl generációs alapon szerveződő csoportos kiállítás keretén belül igyekszik helyzetbe hozni a legfiatalabb regionális művész-generációt.
A kiállítás két szekció mentén szerveződve vizsgálja a legújabb kortárs állásfoglalásokat, amelyek többek között a kollektív válságon keresztül újrakontextualizált személyes narratívákat továbbá a környezetünkhöz való változatos viszonyokat állítják kutatásuk középpontjába. A kiállítással szeretnénk rávílágítani, hogy milyen fontos a tudás különböző formáinak fenntartása és megosztása, ami arra késztet minket, hogy újragondoljuk a jövőről alkotott elképzeléseinket.
 
 A Globális válságok, lokális viszonyok című kiállítás olyan művészekre összpontosít, akik a kortárs művészetben a történetformát a politikai és társadalmi események megértésének és közvetítésének eszközeként használják. Jelentős, hogy posztmodern elődeikkel ellentétben a Global Crises, Local Relationships művészei sem a dokumentarista igazság eszméjét nem tekintik kritikájuk tárgyának, sem a tényeket nem hagyják el a mese kedvéért. Inkább lehetővé teszik az egyének számára - akár saját maguk, akár alanyaik, akár közönségük -, hogy megkonstruálják a történelmi folyamatokban való egyedi részvételük történetét.
 
A 21. század gyors, gyakran erőszakos átalakulásaira reagálva a kortárs művészek egyre nagyobb vágyat mutatnak arra, hogy aktiválják a művészet dokumentációs képességét, azt a képességét, hogy tanúságot tegyen a világban zajló eseményekről. A Globális válságok, lokális viszonyok tárlat valamennyi alkotása olyan helyzetek körül forog, amelyek vagy éppen kibontakozóban vannak, vagy továbbra is hatással vannak a művészek vagy a főszereplők életére. Ezek az események azonban minden esetben újraértelmeződnek, és ezáltal újra átélhetők a művész személyes találkozásán vagy a szereplő elbeszélésén keresztül. A kiállításon szereplő művészek számára a történet nem pusztán elképzelt elbeszélésként és nem is ellenőrizhető információként működik. Inkább egy másfajta dokumentum, amelynek középpontjában kevésbé az empirikus pontosság áll, mint inkább az események valósága, ahogyan azokkal egy gondolkodó, befogadó alany és egy aktív hallgató találkozik, megtapasztalja és átadja őket. A történet egyszerre időbeli és személyes, nyilvános és közösségi. A hallgató értelmezési folyamatán és minden egyes későbbi elbeszélésen keresztül fennmarad.
 
 A Globális válságok, lokális viszonyok című kiállításon olyan művészek vesznek részt, akik videó, fotó, festmény, vegyes technika és installáció területén dolgoznak: ezek mind olyan médiumok, amelyek alkalmasak a dokumentarista megközelítésre. Bár a bemutatott művészek bizonyos fokú kritikai figyelmet élveztek, eddig még egyikük sem kapott komoly figyelmet a történetmesélésnek a munkájában betöltött szerepe miatt.
Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum

FKSE Patron