esemény

ÖRÖKSÉGÜNK - Válogatás a Balázs-Dénes Gyűjteményből
2022.01.28 – 2022.03.19.
Megnyitó: 2022.01.28, péntek, 18:00
Megnyitó beszéd: Fehér Dávid, művészettörténész
Kurátor: Zsikla Mónika

Balázs Árpád és Dénes Andrea több mint egy évtizede épülő és gyarapodó magángyűjteményének karaktere és belső összefüggései leginkább a posztkonceptuális és neoavantgárd művészet reflexiói mentén körvonalazhatók. A mintegy 350 műtárgyat számláló gyűjtemény egyes szegmensei pillanatképet adhatnak a rendszerváltás és a hidegháború kulturális és politikai öröksége mentén zajló társadalmi átalakulásokról, a művészet és a művészlét önreflektív és egzisztenciális kérdéseiről, de több, nagy volumenű alkotás járja körül a természet világvégi krízisét és a kollapszizmus disztópiáit is. A kollektív történelmi, politikai és kulturális örökségekre irányuló reflexiók mellett a gyűjtemény egy másik jelentős részét képezi a geometriához és matematikához köthető absztrakt gondolatiság lepárlását visszhangzó alkotások csoportja is. A gyűjteményben található jelentős középgenerációs és fiatal művészek munkái a geometrikus absztrakció és a konceptuális festészet hagyományai mellett olyan korszakos intézmények szellemiségét és mozgalmi lendületét is visszhangozzák, mint a 20. század művészetét alapjaiban meghatározó Bauhaus. A társadalmi, politikai tények és összefüggések absztrahálásának egy harmadik jelentős csoportját pedig a közép-kelet-európai modernitás esztétikájának örökségére fókuszáló, építészettel és urbanisztikával összefüggésbe hozható objektek és kísérleti fotográfiák jelentik. Az egyes alkotók szubjektív és objektív hivatkozásaik mentén nem csupán jövőhöz kapcsolódó történeteket vizionálnak, hanem a történelmi és közéleti kérdésekre reflektáló művek és projektek révén a társadalmi ügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás és állásfoglalás lehetőségét is megragadják.

Csákány István a kiállítás címét is adó betonplasztikája Örökségünk (Our Heritage) címmel a 20. századi képzőművészet egyik emblematikus művére, Bruce Nauman amerikai művész 1966-ban bemutatott Hand Circle című függesztett körplasztikájára tett reflexió. A kompozíciós séma átvételén túl Csákány az eredeti mű üzenetét is továbbgondolta és a megkövült kézfejeket egy halotti koszorú alkotórészeivé tette, ezzel is utalva a művész(et) után hátramaradó „hagyaték” társadalmi jelentőségére. A művész(et) és a kollektív örökség arctalansága között félúton pedig fontos mérföldkövet jelent a műgyűjtő és gyűjteménye, amely nem csak a szubjektív mindennapok részeként és a megértés zálogaként, hanem a társadalom és a művészet történetének jelentős látleleteként marad örökül az utókor számára. A Balázs-Dénes Gyűjtemény anyagából a technikai és műfaji megkötések nélkül kiválasztott darabok betekintést engednek a gyűjtők által formált „örökségbe”, amelyen keresztül ízelítőt kaphatunk a hazánkban és a régióban élő és alkotó kortársakat foglalkoztató társadalmi, történeti és művészettörténeti reflexiók „örökségéből”.

//

OUR HERITAGE - Selection from the Balázs-Dénes Collection
2022.01.28 – 2022.03.19.
Vernissage: Friday, 28 January, 2022, 6:00 PM
Opening speech: Dávid Fehér, art historian
Curator: Mónika Zsikla

The character and internal context of the private collection of Árpád Balázs and Andrea Dénes, which has been built and enriched for more than a decade, can best be defined along the reflections on post-conceptual and neo-avant-garde art. Each segment of the collection, counting over 350 artworks, can provide snapshots of the social transformations along the cultural and political legacies of the change of regime and the Cold War, of the self-reflective and existential issues of art and being an artist, while several large-scale artwork revolve around the apocalyptic crisis of nature and the dystopias of collapsism. Furthermore, in addition to reflections on collective historical, political and cultural heritage, another significant part of the collection is a group of works echoing the distillation of abstract philosophy associated with geometry and mathematics. The works of significant middle-generation and young artists of the collection not only echo the traditions of geometric abstraction and conceptual painting, but also the spirituality and liveliness of movements such as the Bauhaus, which has fundamentally defined 20th-century art. A third significant group of the abstraction of social and political facts and contexts are objects and experimental photographs related to architecture and urbanism that focus on the aesthetics of modernity in Central and Eastern Europe. Along with their subjective and objective references, the artists not only envision stories related to the future, but also grasp the opportunity for expression and resolution on social issues through their works and projects reflecting on historical and public issues.

István Csákány's concrete sculpture Our Heritage, which gives the title of the exhibition, is a reflection on one of the iconic works of the 20th century, the hanging circular sculpture Hand Circle, presented in 1966 by American artist Bruce Nauman. In addition to adopting its compositional scheme, Csákány reinterpreted the message of the original work and turned the petrified palms into components of a death wreath, referring to the social significance of the “heritage” left behind by art(ists). Halfway between the facelessness of the art(ists) and their collective heritage, the art collectors and their collection are important milestones, which will be inherited for posterity not only as part of the subjective everyday life and as a pledge of understanding, but also as a significant imprint of the history of society and art. The pieces selected from the Balázs-Dénes Collection without any technical or genre restriction, give an insight into this ’heritage’ formed by the collectors, through which we can get a taste of the ’heritage’ of social, historical and artistic reflections that engage contemporaries living and working in Hungary and the region.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.

FKSE Patron