esemény

0,1

2022.01.07. – 2022.01.27

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
Barics Sándor, Gyenes Zsolt, KristofLab, Peták Dénes, Pongrácz Márton, Szigeti G Csongor

MEGNYITÓ / OPENING:
2022. január 7. 19:00 / 7 January 2021, 7pm

MEGNYITJA / OPENING BY:
Rókarend – Béres Bíborka, Varga Léda (performance)

KURATOR / CURATOR: KristofLab

//

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1313320392469317

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:
2022. január 27-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /
until 27 January 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm

//

HELYSZÍN / VENUE: MAMŰ Galéria / Gallery H 1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//

1946-ban a Neumann János által megalkotott Neumann-elvek között szerepel a kettes számrendszer, mint a számítások számrendszere.

IGEN és NEM a legalapvetőbb kommunikációs mód, környezetünkben minden eszköz ezt veszi alapelvül. Ez a digitális világ axiómája, a művészet eszközeivel vizsgálva ez egyfajta lebontásra utal. A kiállításon keresztül kísérletet teszünk egy végső leegyszerűsítésre, amely installációk vagy képek formájában jön létre. Olyan tér és helyspecifikus kiállításként nyilvánul meg ez a fajta kommunikáció, ami eszközhasználat és gondolatiságban is a redukció formai és elméleti lehetőségeivel apellál.

Amikor az informatika hajnalán az első automatizált (mechanikus és elektronikus) szuperszámítógépeket tervezték, rögtön felmerült a megépítés gazdaságosságának kérdése. Gondoljunk arra, hogy például egy tízes számrendszerben operáló korai szerkezetnek minden számjegy alaki értékéhez egy-egy megfelelő helyi értéket kellene kezelni tíz hatványaiból. Még ennél is gazdaságtalanabb az a következmény, hogy minden helyi értéken az egyes alaki értékekre tíz különböző mechanikus vagy elektronikus jeltípus értelmezését kellene megvalósítania. Sőt, az ezek közötti műveletek (összeadás, szorzás stb.) szabályrendszere megsokszorozza a műveleteket végrehajtó egységek megvalósításának szerkezeti elemeit. Ez kezdetben igen megnehezítette az eszközök megépítését.

//

Among the Neumann principles created by John Neumann in 1946 is the binary number system as the number system of calculations.

YES and NO is the most basic way of communication, this is the principle of every device in our environment. This is the axiom of the digital world, and when examined by the means of art, it suggests a kind of breakdown. Through the exhibition, we attempt an ultimate simplification that takes the form of installations or images. This kind of communication manifests itself as a space and place-specific exhibition that appeals to the formal and theoretical possibilities of reduction, both in the use of tools and in thought.

When the first automated (mechanical and electronic) supercomputers were designed at the dawn of informatics, the question of the economics of construction immediately arose. Consider, for example, that an early structure operating in a decimal number system would have to handle an appropriate local value out of its ten powers for each digit form. Even more uneconomical is the consequence that you would have to implement the interpretation of ten different mechanical or electronic signal types for each formal value at each local value. Moreover, the set of rules for the operations between them (addition, multiplication, etc.) multiplies the structural elements of the implementation of the units performing the operations. This initially made it very difficult to build the tools.

//

A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by:
NKA Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

//

mamu.hu
facebook.com/mamu.tarsasag
instagram.com/mamu_society

//

#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #fineart #hungarianart

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.