esemény
Csak írok egy verset aztán minden rendben | CHILF Mária, GYŐRI Blanka, HAJDU Zsófia, KALA Bence, TULISZ Hajnalka | ISBN könyv+galéria

kurátor | -

megnyitó | 2022. január 7. 18:00

a kiállítást megnyitja | -

web | https://fb.me/e/2SUbKMdDN

a kiállítás bezárása | 2022. február 4.

cím | ISBN könyv+galéria

Térkép

(En ↓)

Csak írok egy verset aztán minden rendben
2022. január 7. – február 4.
Megnyitó: január 7. 18-21:00, a művészek jelenlétében

• • •

„Sem itt, sem ott: a melankólia a kettő közötti repedésből támad életre. Sötét folt a mindenkori civilizáció testén.” *

Mintha egy hosszú álom fázisain mennénk keresztül. Utazunk, és ki tudja hová. Villanások. Kísértés, hogy oda nézzünk, ahová nem lehet. Vakfolt.
/
Gondolatok a koporsóban. Az elmúlás prizmáján megtörni az életünket, és megnézni, mi is zajlik bennünk éppen. Napló. Társkeresés – szellemi és anyagi síkon. Kitépett lapok, idegenség a saját bőrünkben.
/
Az elhagyott sírkövekben adva van valami melankolikus. Et in Arcadia ego. Öröklét? Töredékek. Gondozásba vett kôhalom, megtisztított memento.
/
Redukált mozgástér: tinta, papír. Vetületek. Az érzékelés határai. Még a legsötétebb szobában lévô tárgyaknak is van árnyéka. Keretbe zárt energia.
/
A mérhetetlen méregetése. Versek. Az elrejtés és kiemelés itt egyazon gesztus. Összekötni a pontokat. Mi történik, ha feltesszük a legfontosabb kérdést? Mítoszok után tovább, bele a sötétbe.

Ferenc Réka

*Földényi F. László: A melankólia dicsérete

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: CHILF Mária // GYŐRI Blanka // HAJDU Zsófia // KALA Bence // TULISZ Hajnalka

GRAFIKA: KALA Bence

• • •
Helyszín: ISBN könyv+galéria
1084 Budapest, Víg u. 2.

Nyitvatartás:
K–P 12-19:00
Sz 14-18:00

http://isbnbooks.hu
• • • • • • • • •
I just write a poem then everything will be fine
7th January  – 4th February 2022
Opening: 7th January from 6 to 9 pm, in the presence of the artist

• • •

„Neither here nor there: melancholy comes to life from a crack between the two. It is a dark spot on the body of all civilization.” *


As if going through the stages of a long dream. We are travelling, and who knows where. Glints. The temptation to look where it is prohibited. Blindspot.
/
Thoughts in the coffin. Breaking our lives on the prism of decease and examining what is going on in ourselves. Diary. The search for a partner – both in the material and spiritual realm. Torn out pages, being a stranger in our skin.
/
There is something intrinsically melancholic in neglected gravestones. Et in Arcadia ego. Eternal life? Fragments. A bunch of stones in care, cleansed memento.
/
Reduced range: tint, paper. Projections. The limitations of perception. Even objects of the darkest room have a shadow. Energy imprisoned in frames.
/
Measuring the immeasurable. Poems. Here hiding and highlighting are the same gesture. Connecting the dots. What happens if we ask the single pivotal question? Beyond myths, straight into the dark.

Ferenc Réka
translation: Hajdu Zsófia

*Földényi F. László: A melankólia dicsérete


EXHIBITING ARTIST: CHILF Mária // GYŐRI Blanka // HAJDU Zsófia // KALA Bence // TULISZ Hajnalka

GRAPHIC: Kala Bence

• • •
Location: ISBN books+gallery
1084 Budapest, Víg u. 2.

Opening hours:
Tu-Fri 12-7pm
Sa 2-6 pm

https://www.isbnbooks.hu/en/

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!