esemény
Dóra Emese – BELSŐ KERT/ INNER GARDEN | Dóra Emese | ISBN könyv+galéria

megnyitó | 2021. november 30. 18:00

a kiállítást megnyitja | -

web | https://fb.me/e/2My37yChK

a kiállítás bezárása | 2021. december 23.

cím | ISBN könyv+galéria

Térkép

(En ↓)
Dóra Emese – BELSŐ KERT/ INNER GARDEN
2021. november 30. – december 23.
Megnyitó: november 30. 18-21:00, a művész jelenlétében
• • •
Invitáció belső utazásra. A lélek mint kert, s ennek az általam létrehozott térbeli metaforája. Bátorítás a fantázia aktív használatára, saját belső képzeletbeli tájam egy töredékének a valós térbe való exportálása által. Híd építése a valós és a disszociált állapot közt, figyelemfelkeltés a trauma rejtőzködő természetére. Gyerekkorunk egy gyakran használt eszközének, a fantáziálásnak a felidézése, játékra hívás. Az önmagunkkal való megbarátkozás egy lehetséges módjának vázolása. Kérdésfelvetés magamnak és másoknak.
Az éneklés médiuma segít a gondolkodásban, feldolgozásban, történetmesélésben – az „Inner Garden” is egy dallamvázlatból született. Még nem igazán vagyok benne biztos, hogyan néz ki ez a belső kert vagy, hogy tudnám kellő körültekintéssel gondozni, azonban azt meg tudom fogalmazni; lelkem vagy személyiségem magja. Ez a metaforikus keretrendszer viszont segít látni, érezni, érteni a saját folyamataimat. Miközben a kis dallamom írta magát, vizuálisan jól kifejezhető kérdések fogalmazódtak meg benne. Mi jellemzi az ideérkezők saját belső kertjét, milyen viszonyban áll vele? Hogy nézhet ki? Szürreális vagy inkább teljesen naturális? Van kerítése vagy nincs? Gondozom vagy nem? Van elég víz? Mit ültetek bele?
/Dóra Emese/
Dóra Emese (1985): a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett 2012-ben. Plasztikái formailag, vagy elrendezésben általában a természetből táplálkoznak. Diplomamunkájában a hely és tér közötti különbséget vizsgálta, későbbi munkáiban is gyakran használja az installáció műfaját. Megvalósult nagyobb projektek: “Fénylények II.” (Sziget Fesztivál 2016, 2017.) “Bloom”, (Casati Budapest Hotel loggiája, 2018). Nagyobb csoportos kiállítások: Budapest Art Expo Friss (Szentendre, Művészetmalom, 2013); Kisplasztikai Kvadriennálé (Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 2015). Több ízben részt vett a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpóziumon.
https://www.instagram.com/msedorart/
• • •
Helyszín: ISBN könyv+galéria
1084 Budapest, Víg u. 2.
Nyitvatartás:
K–P 12-19:00
Sz 14-18:00
http://isbnbooks.hu
• • • • • • • • •
Dóra Emese – INNER GARDEN / BELSŐ KERT
30th November – 23rd December 2021
Opening: 30th November from 6 to 9 pm, in the presence of the artist
• • •
Invitation for an inner journey. Our soul as a Garden, and physical metaphors that I created for it. I am actively encouraging others to use their imagination with placing a piece of my own inner landscape into the real world. Building a bridge between a real and a dissociated state can raise awareness to the nature of hidden traumas. Invitation for playing with the most cherished device of our childhoods; the fantasy. I propose a possible outcome to befriend with ourselves. Questions to myself and to others.
Singing helps with thinking, recovering, storytelling – ’Inner Garden’ was born from an outline of a melody. Still not sure about what my inner garden looks like or how I can take care of it in the right way, but I already know that the core of my soul and personality is a hiding-experiment. This metaphorical frame system helps me to see, feel and to understand my own progress.
While my little melody has been writing itself, visually expressible questions came up to me: What type of inner garden do the visitors have? What kind of connection do they have between them? What does it look like? Is it more surrealistic or rather naturalistic? Does it have a fence or not? Are they taking care of it or not? Is there enough water? What are they planting in their garden?
Emese Dóra (1985): finished her studies in sculpturing at the Hungarian Academy of Fine Arts in 2012. The main inspiration of her works’ shapes and forms are coming from nature. In her diploma piece she examined the differences between place and space. She frequently uses the genre of installation in her later works as well. Some of her Projects: ’Lightcreatures II.’ (Sziget Festival 2016, 2017). ’Bloom’ (Casati Budapest Hotel, 2018). Group exhibition: Budapest Art Expo Friss (Pécs, Museum of Jannus Pannonius, 2015). She participated in the KASZ - International Steel-Art Symposion of Kecskemét.
https://www.instagram.com/msedorart/
• • •
Location: ISBN books+gallery
1084 Budapest, Víg u. 2.
Opening hours:
Tu-Fri 12-7pm
Sa 2-6 pm
https://www.isbnbooks.hu/en/

Jótanács

Ha az ikOn működésében bármilyen problémát észlel az ikOn 4.0-ra való átállás következtében, kérjük azonnal jelezze az ikon@ikon.hu e-mail címen!

A problémákat igyekszünk a legrövidebb idő alatt kijavítani.

FKSE Patron