esemény
Lázkutacska és virágszőnyeg | Előadás a népi vallásosságról | Dr. Sz. Tóth Judit | Ferenczy Múzeumi Centrum

megnyitó | 2021. december 3. 17:00

web | http://muzeumicentrum.hu

cím | Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

Térkép

Dr. Sz. Tóth Judit néprajzkutató előadása a népi vallásosságról
A népi vallásosság körébe a hitéletnek azok a hagyományai és szokásai tartoznak, melyek nem az egyházi tanításokból, hanem – Bálint Sándor szavaival élve – 'a templom árnyékában kisarjadt' népi jámborságból fakadnak. Az archaikus imádságok, a generációkon át öröklődött kultikus tárgyak több évszázados hagyományt őriznek, a laikus szokások egy részét az egyház is elfogadta.
A hit áthatotta az ember egész életét, magatartását. Házán kereszt, ünnepi tárgyain vallási jelképek voltak. Képei, szobrai által magát Jézust, Máriát tisztelte, oltalmukban bízott. Lelki szükséglete volt a hit közös megélése, a zarándoklatokon való részvétel. Szokásaiban a vallás és a néphit elemei ötvöződtek.
A két részből álló előadás a közelmúltban folytatott Pest megyei anyaggyűjtés alapján ad képet a népi vallásosságról: a csodás helyekről, határbeli építményekről, képekről, szobrokról, az ájtatosság tárgyairól, az imádságról, búcsújárásról – különleges felvételek kíséretében.
A szentelmények, az egyházi év katolikus és görögkeleti vallásos szokásai a második előadásban kerülnek sorra.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Kossuth L. u. 5.
Az előadás belépőjeggyel látogatható.
A múzeum rendezvényei és kiállításai védőmaszk viselésével látogathatók.
* * *
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
* * *
Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.

FKSE Patron