esemény

kurátor | Maj Ajna

megnyitó | 2021. junius 8. 19:00

a kiállítást megnyitja | Nagy Gergely

a kiállítás bezárása | 2021. junius 22.

cím | FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület

Térkép

„Az agyban párhuzamos idők feldolgozása folyik. Ilyen formán olyan jelenségek is értelmezhetőek, amelyeknél az idő folyását visszafelé érzékeljük.”
/Detlef Linke: Az Agy/

Az elmúlt másfél év végtelenül bizonytalan és ingerszegény állapotában az internet és az online kapcsolattartás mellett a személyes emlékezet jutott a legnagyobb szerephez a túlélés során. A négy fal között jelentéktelenné váló jelent felváltották a múlt önfeledt pillanatai, valamint a jövő rémképei. A lezárások során különböző mértékben, de mindenki számára megtapasztalhatóvá vált az idősíkok rétegzett jelenléte és az a kettősség, meghasonlottság, amely a mindennapi érzékelésünkre és világról alkotott képünkre az enyhítések óta is hatással van.
A Maradandó maradék című kiállítás valós és konstruált terekben, a múlt és a jövő rétegei között ingázik. A kiállított művek egy része a mindennapok mozzanatait, személyes tapasztalásait tárgyi motívumokhoz köthető érzelmi minőségeken és emlékeken keresztül tárja fel. A tárgyak az egyes korok és személyek között közvetítőként működnek, ezáltal a hozzájuk rendelt képzettársítások, érzelmek az egyén számára bármikor előhívhatóak és felidézhetőek. Az ún. autobiografikus memóriára az egyik legismertebb példa Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényének azon pontja, amikor a mesélőben a híres francia sütemény, a Madeleine íze gyermekkori emlékeket hoz felszínre. Érdekes, hogy az illat-indukált emlékek kisgyermekkori, főként 10 éves kor előtti időkre datálhatók és sokkal intenzívebben kerülnek újraélésre mint a fotók és szövegek nyomán előhívott emlékképek. Az önkéntelen emlékezés folyamata a körülöttünk lévő tárgyak gondos megválasztásával kontrolálható. Egy tárgy financiális értelemben vett, vagy az adott társadalom által meghatározott értéke másodlagos az emlékezetre gyakorolt hatásmechanizmusával szemben.
A téma a maga összetettségéből kifolyólag egy tágabb kontextusban is vizsgálatra kerül az egyes műveken keresztül. Az emlékezet és az észlelés kapcsán a konstruált valóságtól a déjà vu és a nosztalgia hétköznapi jelenségein keresztül a Bergsoni időfelfogásig (’teremtő idő’) számtalan réteg megjelenítésre kerül.
A vírus miatt közel másfél évet csúszó kiállítás mindenkori aktualitását fokozza a világjárvány kollektív tapasztalata, amelyre az emlékezet regiszterein keresztül az egyén-tér-idő viszonyrendszerében a kiállított alkotások indirekt módon reflektálnak. A rendkívüli gyorsasággal alaphelyzetté szilárdult karantén során a tézis, miszerint az állandóság csak látszat és a változás az egyetlen invariáns tényező, az észlelés szintjén teljes mértékben felülírásra került. A Maradandó maradék a folyamatos információáramlás, fluktuáció ellenére egy „fix” pontot kíván a jelenben kijelölni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

Grafika: Szemző Zsófia
Külön köszönet: Arndt Bernadett
Támogató: NKA – Nemzeti Kulturális Alap
https://nka.hu/
nyitvatartás:
kedd 14:00-18:00
szerda 16:00-20:00
csütörtök 14:00-18:00
péntek 14:00-18:00
szombat 10:00-14:00

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

OFF Biennale