esemény
Meghívás az unalom gyakorlására | Agg Lili | Nagyházi Contemporary

megnyitó | 2020. november 6. 18:00

a kiállítás bezárása | 2020. november 26.

Agg Lili Invitation to Practice Boredom (Meghívás az unalom gyakorlására) című kiállításán szembesít az egyénre nehezedő jelenkori társadalmi hatásokkal.
A kanti és freudi én lelki apparátusát felváltotta a késő modernitás teljesítéskényszere és a pszeudo-szabadság láthatatlan, mindent átszövő képzete. A teljesítő én reprezentál, minősít, és a virtualitás függőjévé válik. Agg egy olyan cirkuláris pályán mozgó rendszer vizsgálatára indul, amelyből szinte lehetetlen kiszakadni.
Az internetről ránk zúduló folyamatos információáradat, teljes generációkat nevel figyelemzavarossá. Általános a lemaradástól, kimaradástól való szorongás, a materiális és immateriális javak felhalmozása. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan felélénkült a romantikus elvágyódás dialektikája, amely buzdít a kiszakadásra, az eltávolodásra a digitális zajtól, a felborult énképektől. Az állandósult indentitáskeresés és önfejlesztés tagadja az unalom, a kontempláció legitimitását. A művész ezzel szemben felhívást intéz a befogadó felé: mi történik, ha elcsendesítjük az elménket és átadjuk magunkat a monotonitásnak?
Agg Lili munkáiban visszatérő elem a hiány, a kiégés, a pontatlan emlékezés vagy a hiba kérdésköre. A térben elhelyezett szobrok ismétlődő mozgásokat végeznek, görbe tükröt tartva sziszifuszi törekvéseinknek. Geometrikus “szoborfestményei” a klasszikus olaj-vászon technika tradícióit bontják meg. Formázott vásznain a mozgás narratíváját viszi tovább. Munkái a folyamatosan mozgó képözön pillanatnyi kimerevítéseként értelmezhetőek, amelyek meghaladják a megszokott értelmezési kereteket.
Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g