esemény
ELMARAD! kétely és bizonyosság - a fényképből indulva / in memoriam Baranyay András | Kondor Attila, Mátyási Péter, Tolnay Imre | B32 Galéria és Kultúrtér

megnyitó | 2020. március 18. 18:00

a kiállítást megnyitja | Bordács Andrea

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2020. április 8.

cím | B32 Galéria

Térkép

AZ ESEMÉNY ELMARAD!

kétely és bizonyosság
a fényképből indulva / in memoriam Baranyay András


Baranyay András (1938-2016) Kossuth-díjas képzőművész, a kortárs magyar művészet egyik legjelentősebb alakja sajátos, töprengő, a műfaji határokat finoman átjáró életművet hozott létre. Munkái a klasszikus fotográfia, képgrafika és festészet mezsgyéjén születtek. Filozofikus, melankolikusan intim hangulatú képeivel újra meg újra rákérdezett a művészet és az élet küldetésére-hiábavalóságára – művei a kétely és bizonyosság egymással érintkező terrénumán fogantak.
Baranyay szellemiségét tudatosan követve, részben tanítványaiként, klasszikus iskolázottságunkba kapaszkodva, de a jelen és jövő kérdéseiben alámerülve, világunk felkavaró ökológiai, társadalmi történései mentén vallatjuk a fényképet és fogalmazzuk újra a képet. Mire való, mit jelen(í)t (meg) a fotográfia, miként tudunk kapcsolatba lépni személyes vizuális erőtereink révén az idővel, meg tudjuk-e ragadni a kételyt és a bizonyosságot? Mi a művész dolga, felelősséget kell-e éreznie és éreztetnie műveivel környezete iránt, vagy hátat fordítson a sorskérdéseknek? A kérdéseken és kételyen túl talán születnek válaszok és bizonyosság is.  


Kondor Attila, Mátyási Péter és Tolnay Imre kiállítása a B32 Galériában

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z