esemény
Alban Muja: Családi album | Alban Muja | Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

kurátor | Jan Elantkowski

megnyitó | 2020. február 18. 18:00

a kiállítást megnyitja | FABÉNYI Julia

web | https://www.ludwigmuseum.hu/ki...

a kiállítás bezárása | 2020. március 8.

cím | Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

Térkép

Alban Muja új videóinstallációja a koszovói háború (1998–1999) személyes és kollektív emlékezetében végez mélyfúrásokat, azt kutatva, hogy milyen szerepe van a képeknek és a médiának a narratívák, az identitás és a történelem alakításában, különösen vészterhes időkben

Muja munkásságának a középpontjában – melyben egyszerre használja a videóinstalláció, a rövid- és dokumentumfilm, a rajz, a festmény, a fotó és a performansz médiumát – szülőföldje, Koszovó és a Balkán térség társadalmi, politikai és gazdasági átalakulása áll. Művészetében a tágabb régió történelmét és társadalmi-politikai kérdéseit kutatja saját koszovói helyzetének tükrében.

Tavaly ünnepelte Koszovó a területén zajló fegyveres konfliktus befejeződésének huszadik évfordulóját. Ez volt az utolsó huszadik századi háború Európában és egyúttal a kontinens legifjabb országában. A projekt kiindulópontját a koszovói háború alatt készült gyermekmenekültek fotói képezik, olyan újságokban és híroldalakon világszerte megjelent képek, amelyek a háború szinonimájává váltak, a káosz, a trauma és a fájdalom hordozói lettek a világ szemében a globális médiának köszönhetően. A fegyveres konfliktus befejezése után húsz évvel Muja nyomon követi az akkori fotókon szereplő, mára már felnőtt gyerekeket, azt kutatva, hogyan váltak ezek a képek a személyes emlékezet hordozóivá, és hogy akaratukon kívül miként járultak hozzá egy szélesebb politikai és médiatörténet megalkotásához az ábrázolt alanyok.

Most, hogy két évtized elteltével a világ újabb és egyre inkább kiszélesedő konfliktusokkal és egy akut menekültválsággal néz szembe, amelyek megtapasztalása és valósága az azokat dokumentáló képek elszaporodásának és terjedésének a függvénye, Muja Családi album projektje tágabb kontextusban, kritikai éllel kérdez rá esztétika és politika, illetve az elbeszélés alanya és az elbeszélő viszonyára.

 

A projekt tavaly az 58. Velencei Biennálén a Koszovói Köztársaságot képviselte.

A művet a Peter és Irene Ludwig Alapítvány megvásárolta intézményünk számára.

Alban Muja (1980, Mitrovica) munkái korábban A bálna, amely tengeralattjáró volt – kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból című kiállításon voltak láthatók 2016-ban.

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z