esemény
STADTLUFT | Szalai Dániel | K. A. S. Galéria

kurátor | Horváth Lili

megnyitó | 2020. január 24. 19:00

a kiállítást megnyitja | Lakner Antal

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2020. február 12.

cím | K.A.S. Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

Térkép

A K.A.S. Galéria és a FFS - Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója / Studio of Young Photographers szeretettel meghívja Önt és kedves barátait az Átlátás #3 kiállítássorozat keretein belül

SZALAI DÁNIEL:
STADTLUFT

című kiállításának megnyitójára
2020. január 24-én pénteken 19.00 órakor.

A kiállítást megnyitja: Lakner Antal, képzőművész

Kurátor: Horváth Lili

━━━━━
A kiállítás kiindulópontját azok az eszközök és rendelkezések adják, amelyeket Bécs önkormányzata alkalmaz a galambok életfeltételeinek bizonyos városi körzetekben való megszüntetésére és populációjuk ellenőrzésére, továbbá az ehhez kapcsolódó kommunikációs kampány, amely a galambetetés tilalmára hívja fel a lakosság figyelmét. Szalai Dániel munkái azonban nem elsősorban a városi galambok egy új kulturális vizibilitásának megteremtésére vállalkoznak, és nem is csupán az emberi/nem-emberi ontológiai dichotómia feloldásának lehetőségeit vizsgálják a poszthumán narratíva mentén, hanem ennél jóval nagyobb a tétjük.

Szalai – mintegy követve Foucault útmutatását – a társadalmi nyilvánosság ezen leghétköznapibb, legészrevétlenebb, ideológiáktól látszólag távol eső regiszterében igyekszik feltárni azokat a diszkurzív hatalmi technikákat, amelyek nemcsak legitimálják a bécsi bürokrácia pragmatikus eljárásait, de egyúttal létre is hozzák a diskurzus tárgyát: a galambokat, mint rendészeti és esztétikai problémát. Az alkotó figyelme eközben a normaképző jelentéstársítások konstruálásában döntő szerepet játszó és a társadalmi tudatformákat alapvetően meghatározó fogalmi metaforákra irányul. A kiállításon ebbe a hatalmi viszonyok megformálásáért felelős diszkurzív mezőbe léphetünk be. Szalai egy sajátos, integrált szemiotikai teret hoz létre, amelyben a nyelv absztrakcióit közvetlen esztétikai tapasztalattá materializálja, taktilissá teszi, s amelyben maga a háromdimenziós tér is jel funkcióval ruházódik föl: az arányokkal és tömeggel való játék, a kiállítótérben elhelyezett egyes objektek által kiváltott, már-már diszkonform térérzet utal a tömegpszichózis létrejöttében is kulcsfontosságú mérték, mennyiség, valamint a társadalomban a rész – egész viszonyának ambivalens kérdésére. A (kiállító)tér rizomatikus jelentéshálóját további mezővel bővíti a foucault-i értelemben vett heterotópia, mely a galambszaporulat szabályozására kifejlesztett, a bécsi tetőterekben kialakított, mesterséges
galambdúc rekonstrukciója formájában a téren belüli térként jelenik meg.

A galéria teréből kilépve azzal a felismeréssel kell szembesülnünk, hogy legföljebb a kiállítást, de a Szalai munkái által generált diszkurzív teret nem hagyjuk hátra: a társadalmi, kulturális valóságunk megalkotásában szerepet játszó fogalmi metaforáink céltartománya bár különbözik, de az alkalmazott diszkurzív gyakorlatok, kriminalizációs stratégiák, a társas térből – és végső esetben a társadalomból – való kizárás paternalista, normalizáló logikája tekintetében zavarba ejtő hasonlóságokra bukkanthatunk posztdemokratikus jelenünk mélyebb rétegeiben.

Szalai Dániel projektjét, amelynek egyes komponenseit az elmúlt évben a PARALLEL - European Photo Based Platform keretében a Capa Központ-ban valamint Lisszabonban mutatta be, és amellyel elnyerte az OFF Bratislava 2019 – dogmatiX fesztivál fődíját, a budapesti közönség elsőként az FFS Átlátás #3 sorozat keretében nyíló egyéni kiállításán láthatja teljes és egyúttal továbbfejlesztett formájában.
(Horváth Lili)

A projekt első kiadása a MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a bési Universität für Angewandte Kunst fotográfia mesterképzésének keretében jött létre.

Támogatók: Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS), Nemzeti Kulturális Alap, Pigmenta Art Print Lab

Külön köszönet: Capa Központ, Kútvölgyi-Szabó Áron

━━━━━
A kiállítás megtekinthető: 2020. február 12-ig keddtől péntekig 14 és 18 óra között.

A kiállítást kísérő eseményekről a K.A.S. Galéria (https://www.facebook.com/kasgaleria) és az FFS (https://www.facebook.com/fiatalokfotomuveszetistudioja) Facebook-oldalain értesülhet.

━━━━━ EN ━━━━━

The K.A.S. Galéria and the Studio of Young Photographers (FFS) cordially invites you during the Overview #3 exhibition series to the opening of the exhibition

DÁNIEL SZALAI:
STADTLUFT

on Friday, January 24, 2020 at 7 pm.

Opening speech by Antal Lakner, artist.

Curator: Lili Horváth

━━━━━
The exhibition is open until February 8, 2020 from Tuesday to Friday between 2 and 6 pm.

Information on the side events accompanying the exhibition are to be found at the Facebook page of FFS (https://www.facebook.com/fiatalokfotomuveszetistudioja).

━━━━━
K. A. S. Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

━━━━━
ÁTLÁTÁS #3
OVERVIEW #3
www.ffs.hu/atlatas

━━━━━
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS)
Studio of Young Photographers (FFS)
www.ffs.hu
www.fotomuveszek.hu
www.instagram.com/ffs_budapest

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z