esemény

Mindenki vegyen elő egy lapot! | csoportos kiállítás

A kiállítás címe a röpdolgozatokat megelőző rettegett mondat, egy mindenki által jól ismert iskolai élményhez köthető frázis, amely az ismeretanyag írásbeli számonkérésének emlékét idézi fel. A szöveg a tudás leképezésének egy eszköze, transzformációja. Ennek az ismeretek iskolai átadására szolgáló speciális verziója a tankönyv, ami hiányos, torzított és keretezett. Ezek a jelzők az oktatási rendszerre is érvényesek, ezért kiállításunk kulcsszavai is egyben.

A kiállítás fókuszában az állami oktatás áll, amelynek az egyik legnagyobb problémája az iskolák központosítása, valamint, hogy nem hatékonyak az alkalmazott tanítási-tanulási módszerei: ilyen a szövegalapú számonkérés és a korszerűtlen értékelési rendszer. Az elmúlt időszak közneveléssel kapcsolatos törvénymódosításai még nehezebb helyzetbe hozzák mind a tanulókat, mind a tanárokat – ugyanakkor az elvárások egyre növekednek.  A nagy mennyiségű, központilag meghatározott tananyag sok esetben korlátozza a tanárok pedagógiai módszertani lehetőségeit is,, és nem támogatja a diákokat a kritikai gondolkodás elsajátításában sem.

A kiállításon bemutatott művek elsősorban a központilag meghatározott tananyag átadására és számonkérésének módjára reflektálnak. Mindezek mellett egy olyan – alternatívát kínáló – modell is szerepel, amely a projektalapú, közös munkában rejlő kreatív lehetőségeken alapul, és ahol a tanulóknak miközben az őket érintő témákkal foglalkoznak, lehetőségük van az önálló gondolkodásra és a szabad véleménynyilvánításra.

Kiállító művészeink személyes élményeikből kiindulva a hazai oktatási rendszer hiányosságait tágabb kontextusba helyezik, új nézőpontból vizsgálják és fogalmaznak meg  akár ironikus vagy humoros hangvételű kritikus véleményt a köz-, vagy éppen a felsőoktatással kapcsolatban.

_

Témavezető: Lázár Eszter
Grafika: Kulcsár Csaba
 

Jótanács

Ha az ikOn működésében bármilyen problémát észlel az ikOn 4.0-ra való átállás következtében, kérjük azonnal jelezze az ikon@ikon.hu e-mail címen!

A problémákat igyekszünk a legrövidebb idő alatt kijavítani.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z