esemény

kurátor | KOLLÁR Dalma Eszter

megnyitó | 2019. november 8. 19:00

a kiállítást megnyitja | NEMES Z. Márió

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2019. november 29.

cím | MAMŰ Galéria / Gallery H 1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

Térkép

A kiállítás kiindulópontja az emberi test, amit sokféle irányból járnak körül a műfajukban és médiumukban is változatos alkotások. A tárlat olyan kifejezések mentén jelöli ki irányvonalait, mint a testlenyomat, az organikus anyaghasználat, az organizmusok, a groteszk, a burjánzás, az expresszivitás, az ábrázolt és az absztrahált test. De a kiállított művek nem csupán fizikai valójában foglalkoznak a testtel. Érzékeny munkáikon keresztül az alkotók történeteket és meséket mesélnek.
Kitalált, személyes, tapasztalt vagy hallomásból ismert történeteket. Ez a sokszínűség különös módon harmonikus: a megjelenés, a szellemi háttér, a kiindulás vagy épp az anyaghasználat finom összefüggésrendszert hoz létre a bemutatott munkák között. A néhol groteszk, komor, de akár visszataszító művek egyszerre ébresztenek valamiféle rokonszenvet vagy vonzódást a nézőben. S bár az ember fizikai jelenlétét ilyen szelíden jellemzően a női gondolkodás- és látásmód tudja kezelni, a kilenc kiállító művész nőként,  e nem feltétlenül női szemszögből közelít a test fogalmához.
/
The starting point of the exhibition is the human body and the exhibited works examine this topic from many different angles using various genres and materials. The show sets its guidelines through expressions like body imprint, organic materials, organisms, grotesque, expressivity, the illustrated and the abstracted body. But the artworks deal with body not only as a physical subject. Through their sensitive works the artists tell stories and tales. Fictional, personal, experienced stories or ones they know from hearing. This diversity is surprisingly harmonic: the appearance, the intellectual background, the inspiration or the use of materials create subtle interrelationships between the presented artworks. The somethimes grotesque, gloomy or even repellent works can evoke some kind of sympathy or attraction in their viewer. Although the physical reality of mankind can be handled that genty typically by a female way of thinking, the nine exhibiting artists approach the concept of body as women but not necessarily from a female viewpoint.

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z