esemény

megnyitó | 2019. október 10. 19:00

a kiállítást megnyitja | Katz Dávid újságíró

a kiállítás bezárása | 2019. november 17.

A négy alkotó közös kiállítása egy antropológiai tanulmánynak fogható fel. Az antropológia az ember felépítésével, adottságaival, származásával foglalkozó tudomány, fő célja megérteni azokat az általános kényszereket, amelyek között az emberek élnek. Két fő területe a fizikai és kulturális antropológia. Az előbbi az ember testi tulajdonságaival foglalkozik. Karácsonyi László és Csizek Tamás munkáiban az emberi test emberkritikai ábrázolásával találkozunk. A kiállítás kulturális antropológiai, azaz az ember kulturális aspektusainak megértésével foglalkozó területe Bp. Szabó György és Elekes Károly munkáiban van jelen.
Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z