esemény

kurátor | ERŐSS Nikolett és GADÓ Flóra

megnyitó | 2019. október 22. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2019. december 1.

cím | Budapest Galéria

Térkép

KÉPZELJÉTEK EL | választott múltak, felforgatott tények

Kiállító művészek: Bani ABIDI, Adéla BABANOVÁ, Anca BENERA és Arnold ESTEFÁN, Ieva EPNERE, ESTERHÁZY Marcell, GEIBL Kata, Mykola RIDNYI, Aykan SAFOĞLU, TEHNICA SCHWEIZ

Kurátorok: ERŐSS Nikolett és GADÓ Flóra

Megnyitó: 2019. október 22. 18:00

Grafikai arculat: JÁKOB Bálint

A kortárs valóságot szemlélve gyakran idegenkedünk a fikciótól, az áltények, konspirációs elméletek térnyerése, kiemelt szerepük a nyilvános kommunikációban sokunkat távolságtartóvá tesz vele szemben. Az igazság megismerése, a valóság megtapasztalása újból felértékelődik, a tények pontos rekonstruálása mint egyfajta alternatív igazságszolgáltatási módszer számos művészeti praxisban meghatározó. Ezzel párhuzamosan, megannyi kortárs képzőművész éppen hogy megfordítja ezt a tendenciát, és a fikcióra mint lehetőségre tekint: a képzelet szülte történetekkel, szerkesztésmódokkal, tárgyakkal való munka cáfolatát adja annak, hogy a fikció szükségszerűen a kortársi valóság megkerülése volna. A kiállítás, ebből kiindulva, olyan műalkotásokat mutat be, amelyek a fikciót a valóság megismerésének eszközeként használják, amelyekben a kitaláció, a képzelet kötőanyagkénti használata, az emlékmozaikok másképp történő összeállítása, a tanúságtevő tárgyak és bizonyítékok újra- és megalkotása látható. Ezekben a munkákban a fikció nem csak a jövő elképzelésére vonatkozik, hanem a jelen és a múlt feltárására is. Olyan stratégiaként tűnik fel, amely kimozdít minket abból, hogy a múltat zárt rendszernek, a jelent pedig ennek szükségszerű következményeként értelmezzük: dinamikus változóként tekint rá, ahol a fikció használata a valóság újragondolásához vezet.

A családtörténetek hézagait kitöltő képzelet, a tudományos módszereket szabadon átíró kutatási módok, az uralkodó politikai gondolkodás és a történelem fősodrából kiszorított elképzelések és narratívák alkotják a kiállításon bemutatott művek hátterét. Áldokumentumok, fiktív bizonyítékok, emlékkollázsok, időutazó tárgyak jelennek meg e hátterek előtt, hogy fikcionalitásuk valós tapasztalattá alakuljon.

(A kiállítás címe Joseph Heller azonos című regényének inspirációjára született).

A kiállítás október 23 és december 1 között látható.

Támogatók: NKA, Román Kulturális Intézet

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PICTURE THIS | selected pasts, subverted facts

Exhibiting artists: Bani ABIDI, Adéla BABANOVÁ, Anca Benera and Arnold ESTEFÁN, Ieva EPNERE, Marcell ESTERHÁZY, Kata GEIBL, Mykola RIDNYI, Aykan SAFOĞLU, TECHNICA SCHWEIZ

Curated by Nikolett ERŐSS and Flóra GADÓ

Opening: 22 October 6 pm.

Graphic design: Bálint JÁKOB

When looking at the world around us today, we may begin to have something of an aversion to fiction. The alternative facts and conspiracy theories which have been gaining ever more ground in public discourses may prompt us to distance ourselves from it. The quest to learn the truth and have direct experiences with the real world has acquired ever more importance, and the reconstruction of facts as an alternative judicatory method is part of many artistic practices. Parallel to this, however, a number of artists have twisted this tendency and have considered fiction for its artistic potential: they use fictitious stories, places, objects, and methods of editing to contradict the notion that fiction is necessarily about getting around reality. Building on this approach, this exhibition brings together artworks which use fiction as a tool with which to explore reality, works in which the use of fabrication as the bonding material of imagination is visible, as are new manners of assembling the mosaics of memories and the creation and recreation of objects and pieces of evidence which bear witness. In these works, fiction refers not only to imaginative visions of the future, but also to a means with which to uncover the present and the past. It appears as a strategy which helps shift our perceptions of the past as a closed system and the present as the necessary consequence of this system. It looks at it as a dynamic variable where the use of fiction prompts us to rethink our reality. 

The imagination which fills in the gaps in family histories, the methods which freely rewrite scientific methods, and the ideas and narratives which are being excluded from the most prominent political and historical discourses provide the background of these works. Fake documents, fictive evidence, memory collages, and time-travelling objects appear so that their fictionality can become a real experience.

(The title is a reference to Joseph Heller’s book of the same title)

The exhibition is on view from 23d October until 1st of December.

Supported by: National Cultural Fund, Romanian Cultural Institute.

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

OFF Biennale