esemény

A határról legáltalánosabb szinten, mint geopolitikai „térelemről” szokás beszélni, amely a földrajzi teret államokra, vagyis zászlók alá rendezett területekre osztja. Azonban vannak kevésbé konkrét határfogalmak is, ilyen például a szimbolikus, és a rendkívül változékony társadalmi határ, mely az interperszonális kapcsolatainkat, a közösségekhez való viszonyulásunkat körvonalazza. A szimbolikus határ a valóság absztrakt felosztását definiálja, mely alapján megkülönböztethetjük és elkülöníthetjük tárgyak, személyek vagy fogalmak egyes csoportjait.
 
A kelet-európai országok között húzódó adminisztrációs vonalak összetettségét, az egymásra rakódott időrétegek, a rendszerváltás előtti évtizedek és az elmúlt közel 30 év sok tekintetben befolyásolta. Ezt illusztrálják a Schengeni egyezmény következtében funkciójukat vesztett határátkelők épületei is.
 
A Fiktív Vonalak című csoportos kiállítás célja, az adott téma sokoldalúságának és komplexitásának bemutatása a képzőművészet eszköztárának segítségével.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z