esemény
Sonic thoughts | Bácsi Barnabás, Jeneses Ádám, Kophelyi Dániel, Zilahi Anna | Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület

kurátor | Kophelyi Dániel, Zilahi Anna

megnyitó | 2019. szeptember 3. 19:00

a kiállítást megnyitja | Sőrés Zsolt

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2019. szeptember 21.

cím | Stúdió Galéria, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.

Térkép

Miképpen gondolhatjuk el a hangot ma, milyen különböző megközelítések léteznek és férnek meg egymás mellett a hang materialista elgondolhatósága felől? Christoph Cox filozófus, a hangot mint médiumot tematizáló diskurzus materialista képviselője nyomán a kiállítás az objektumorientált ontológia nézőpontján keresztül vizsgálja azt az alapvető ontológiai kérdést, hogy mi a hang. A hang materialista megközelítése nem újkeletű dolog, már a futurista zajzenében is benne gyökerezik és a John Cage-i hagyományból kiinduló musique concrete is központi témájává tette önmaga medialitását. Míg a cageiánus hang egy állandó, a befogadót megelőző és időbeliségében meg is haladó fluxus, Pierre Schaeffer hangtárgya (objet sonore) objektumként létező hangmatéria, a fluxushoz köthető happeningek a hangot pedig mint eseményt tételezik. Ami közös bennük, az a hangból való kiindulás szigorúsága, „együtt gondolni a hanggal”, semmint gondolkodni a hangról. Erre tesz a kiállítás is kísérletet.

A kiállítás az NKA - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
http://www.nka.hu/

 

EN

How can we think of sound today? What sort of materialist approaches of it exist alongside one-another? This exhibition explores the basic ontological question of what is sound? from the perspective of object oriented ontology. The approach is based on philosopher Christopher Cox’s thought, embedded in the materialist discourse about sound as a medium. The materialist interpretation of sound is not a new development; it has its roots in futurist noise music, and the John Cage-influenced musique concrete also addressed its on mediality. While the Cageian sound is a constant flux that precedes the listener, Pierre Schaeffer’s sound object (objet sonore) is a soundmatter that exists as an object and the happenings linked to flux are interpreted as events. Their commonalitiy is the strictness of their departure from sound, to think sonically, instead of thinking about sound. The exhibition attempts to do just this.

With the support of NKA
http://www.nka.hu/

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z