esemény
Folytatódó hiányok Erlich Gábor és Karas David kiállítása | Erlich Gábor, Karas David | ISBN könyv+galéria

kurátor | Juhász Anna Mária

megnyitó | 2019. augusztus 27. 19:00

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2019. szeptember 27.

cím | ISBN könyv+galéria

Térkép

Folytatódó hiányok. Erlich Gábor és Karas David kiállítása

2019. augusztus 27-szeptember 27.
Megnyitó: augusztus 27. 19:00

Karas David és Erlich Gábor közös kiállításukon az egykori gellérthegyi barlanglakások (Karas) és egy általános iskolai farsang (Erlich) emléktöredékeiből kiindulva az egyéni és kollektív emlékezet működését vizsgálják – a kettő különválaszthatóságát, a személyesség vagy személytelenség mibenlétét is megkérdőjelezve. Mi az, ami összeköt, és mi az, ami elválaszt minket az előttünk száz évvel ugyanezt a várost lakóktól, vagy attól, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt mi magunk voltunk? Milyen kapcsolatba tudunk kerülni az archív képeken felbukkanó ismeretlenekkel, és mit kezdjünk saját gyerekkori képeink esetleges idegenségével?

A múltból fennmaradt kiragadott, megörökített pillanatok nem egy lineáris időfelfogás magunk mögött hagyott egységeként jelennek meg Karas és Erlich munkáiban. Nem zárványok, hanem kibomlanak térben és időben: ugyanakkor az így körülöttük létrejövő narratíva sem folytonos, nem mentes a hiányoktól. A kibontakozó történetekben azonban ezek nemcsak légüres térként és időként jelentkeznek, hanem az áthidalás, az összekapcsolás új lehetőségeire is alkalmat adnak.  Így például arra, hogyan állítható össze egy saját jogán soha meg nem írt történet más, megörökített történetek “melléktermékeiből”; illetve hogyan írható újra egy váratlanul előhívódott múltbeli kép. A Folytatódó hiányok kiállítás a felejtés és emlékezés mint egymással összefonódó folyamatok dinamikájával, a kettő közti mozgással foglalkozik: hol húzódnak a szakadások, és hol kötődnek össze váratlanul az elszakadt (vagy soha össze se tartozó) szálak?

Kurátor: Juhász Anna Mária

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.
Nyitva tartás: K-P 12-19:00
www.isbnbooks.hu

//

Continuing hiatus. Exhibition of Gábor Erlich and David Karas

27th August - 27th September 2019.
Opening: 7pm, 27th August.

Departing from memory fragments of a former cave settlement on Budapest’s Gellért Hill (David Karas) and from an elementary school carnival (Gábor Erlich), Karas and Erlich analyze in their joint exhibition the working of individual and collective memory. Their works call into question whether the two categories could even be treated as separate, by re-thinking what constitutes the personal or the impersonal. What connects, and what separates us from the ones who inhabited the same city a century before us, or from the ones we ourselves were years or decades ago? How can we connect to the unknown figures who appear on archive images, and what can we do with the occurrent foreignness of our own childhood images?

Those detached and recorded moments of the past that somehow made it to the present appear in the works of Erlich and Karas not as surpassed units of a linear temporality. They are not closed on themselves, but become unbound in space and time. However, the narratives that come into being around them are also not continuous, not devoid of gaps. These hiatus appear in the unfolding stories not only as spatio-temporal voids, but also as opportunities to bring things into new relations with each other when attempting their bridging. Their potential to enable new connections is for example examined when a story, which has never been written on its own right, is assembled from the „byproducts” of other, recorded stories; or when a suddenly reemerging image from the past is gradually rewritten. The exhibition engages with the dynamics of forgetting and remembering as entangled processes, and with the movements occurring between them: where do ruptions lie, and where do the torn (or never cohesive) threads reconnect with each other unexpectedly?

Curator: Anna Mária Juhász

Location: ISBN books+gallery, 1084 Budapest, Víg utca 2.
Opening hours: Tu-Fri 12-7pm
www.isbnbooks.hu

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z