esemény
Tárlatvezetés | I put my hand into a beehive | Horváth Gideon | Budapest Galéria

megnyitó | 2019. augusztus 15. 17:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Budapest Galéria

Térkép

Tárlatvezetés | I put my hand into a beehive

Horváth Gideon egyéni kiállításán 2019. augusztus 15-én 17 órától a művész és a kiállítás kurátora, Gadó Flóra tartanak tárlatvezetést.

Bővebben a kiállításról:

Horváth Gideon, a Balkon Kortárs Művészeti Folyóirat Inside Express díjának nyertese önálló kiállításában tovább folytatja megkezdett kutatását az ökológiai válság kérdéskörével kapcsolatban. A művész saját válasza a különféle apokaliptikus narratívákra vonatkozóan az itt és mostra való koncentrációra irányul és amellett érvel, hogy ahhoz, hogy szembenézzünk a klímakatasztrófa nyomasztó jelenlétével, újra kell tanulnunk („unlearning”) milyen is a viszonyunk a környezetünkhöz. Horváth Gideon munkái erről az újratanulásról, az eddigi tudásunk átrendezéséről szólnak, amin keresztül újfajta, érzelmi kapcsolódási pontokat kíván kialakítani a körülöttünk lévő világ befogadásával kapcsolatban.

A művész Stúdió Galériában megrendezett kiállítása (Decaying structures have a sweet smell) egy sajátos environment volt, ahol a különböző minőségű anyagok - homok, alumínium, méhviasz - ütköztetésén keresztül egy hibrid közeget hozott létre. A pusztulásnak indult rendszerek egy narratíva-nélküli, sokkal inkább érzéki és taktilis viszonyulást tételeztek, ahol a tapasztalat és a játékos felfedezővágy dominált. Az installáció elsősorban azt hangsúlyozta, hogy az apokaliptikus víziók és a gyászmunka helyett egy újfajta, személyes tapasztalatszerzésre van szükségünk közvetlen környezetünk értelmezésével kapcsolatban, amely nem elidegenít, hanem éppen cselekvésre, illetve a változás megélésére buzdít.

A Budapest Galériában látható kiállítás ezt a gondolatmenetet folytatja: a művész különböző emberi és nem emberi anyagok párosításán, hibrid objekteken keresztül világít rá arra, hogy a körülöttünk fellelhető, mindennapjaink részévé vált tárgyak, anyagok, formák hogyan értelmezhetőek újra, ha a válság által előidézett új pozícióból tekintünk rájuk. A kiállításon látható objektek tehát mind egy intuitív hozzáállást mutatnak be, amely a környezetünkhöz való érzelmi alapú kapcsolódás fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett hangsúlyos a kiállításon a videó médiuma is: üresen álló állatkerti kifutókat, ketreceket láthatunk, ahol a hangsúly arra az ember által megalkotott tájra, környezetre helyeződik, amit az állatok számára „autentikusnak” képzel el. A videók felhívják a figyelmet az emberi nézőpont kizárólagosságára és az állatkerti helyszíneket valamiféle átmeneti térként mutatják be, ahol az élőhelyek esztétizálása és a fajok önkényesnek ható szelekciója teremt furcsa légkört.

A kiállítás a Balkon Kortárs Művészeti Folyóirat és a Budapest Galéria együttműködésében jön létre. A Balkon által alapított, most ötödször átadott INSIDER-díjat a folyóirat inside express című rovatában az elmúlt 12 hónapban bemutatkozó alkotók közül Horváth Gideon nyerte el. 

A kiállítás augusztus 25-ig látogatható.

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z