esemény

3 in 1. A Sass Valéria ‒ Szabó Ádám osztály kiállítása

Ha azt halljuk, hogy három az egyben, rögtön arra gondolunk, hogy ezt a kifejezést felgyorsult életmenetünk, vagy globalizált, a részletekkel gyakran nem törődő világképünk szimbólumaként is értelmezhetjük. Eszünkbe jut például az instant kávé, ami sohasem találhatja el senki ízlését, hiszen az ember leginkább  úgy szereti a dolgokat, ha az összetevőket és azok keverési arányát saját maga adagolhatja. Eszünkbe juthatnak ugyanakkor olyan hármas egységek is, melyeknek élvezetére inkább csak áttételesen gyakorolhatunk hatást. Ilyen például: a test, lélek és szellem együttállása, melyeknek megfelelő aránya jó közérzetünk záloga; a tér három dimenziója, amely a szobrászat, és a filozófia művelőit évszázadok óta foglalkoztatja; a Berlinben éppen épülő House of One, mely a három monoteista világvallás gyakorlásának egyazon építményben ad helyet.

A három az egyben című kiállítás a mit, hogyan, milyen arányban kérdéskörre, a képzőművészet eszközeivel keres egyéni válaszokat. A kiállított munkák esetében a hármas egységnek úgy  mibenlétét mint összetevőinek aranyát az alkotók maguk határozták meg.
(Sass Valéria - Szabó Ádám)

Megnyitó: 2019. április 11. 17:30

A kiállítást megnyitja: Farkas Tiffany, kurátor

A kiállítás szervezői: Sass Valéria és Szabó Ádám

Kiállító művészek: Baigal Dölgön, Combarro Petra, Csukás Csenge
Fekete Zsuzsanna, Gyuk Krisztina, Karl Fruzsina, Kocsis Barbara. Krausz Dániel, Körei Sándor, Majoros Lili, Nagy Gergő, Felix Reutzel, Sass Valéria, Sipos Ábel Mihály, Sipos Lilla, Szabó Ádám
Szabó Hajnalka, Tóth Dominika
(a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói valamint tanáraik)

A kiállítás megtekinthető: 2019. április 11. - május 5.

https://www.facebook.com/events/2283817981677591/

/////////////////////////////////////////////////////////////////

BUDAPEST GALLERY
1036 Budapest, Lajos utca 158. (downstairs)

3 in 1. Exhibition of the Valéria Sass - Ádám Szabó class

When we hear the phrase „three in one“, we immediately think that it refers to our accelerated lifestyle or it can be the symbol of our globalized world view, which doesn’t pay attention to the details. We can think of the instant coffee, which could never find our taste, because usually people prefer things if they can add the ingredients and create the mixture on their own. We can also think about such triads on whose pleasures we only have more indirect effect. This could be the harmony of mind, body and soul, as the balance of this three is the token for our wellbeing; the three dimensions of space, which interests the domains of sculpture, philosophy for centuries; or the building House of One, currently constructed in Berlin, which would be the home for the three monotheist world religions.

The exhibition Three in one answers to the questions of what, how and in what proportion, with the means of contemporary art. In the works which are exhibited, the idea behind the notion of three in one as well as the proportions of the ingredients is designed by the artist.

Opening: 11 April, 2019, 17:30

Opening speech: Tiffany Farkas

Organizers of the exhibition: Valéria Sass and Ádám Szabó

Exhibiting artists: Dölgön Baigal, Petra Combarro, Csenge Csukás,
Zsuzsanna Fekete, Krisztina Gyuk, Fruzsina Karl, Barbara Kocsis, Dániel Krausz, Sándor Körei, Lili Majoros, Gergő Nagy, Felix Reutzel, Valéria Sass, Ábel Mihály Sipos, Lilla Sipos, Ádám
Szabó, Hajnalka Szabó, Dominika Tóth

(Sculptor students of the Hungarian University of Fine Arts and their professors).

Open: 11 April - 5 May, 2019.

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z