esemény

kurátor | KÓKAI Zsófia

megnyitó | 2019. április 12. 19:00

a kiállítást megnyitja | MA

web | https://mamusociety.wordpress....

a kiállítás bezárása | 2019. május 3.

cím | MAMŰ Galéria / 1071 Budapest, Damjanich u.39. (bejárat a Murányi utcából)

Térkép

BLOODY MARY
2019.04.12 – 05.03.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
AGG Lili, CSERVENKA Edit, TEPLÁN Nóra, ÜVEGES Mónika, Zuzana ZURBOLOVÁ

KURÁTOR / CURATOR: KÓKAI Zsófia

MEGNYITÓ / OPENING:
2019. április 12. / 12 April 2019 (péntek / Friday) 19:00 / 7pm

MEGNYITÓ / OPENING: MA'AM

A kiállítás a Budapest ArtWeek keretében valósul meg.

HELYSZÍN / VENUE:
MAMŰ Galéria / Gallery
H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

„Ha elveszik valakinek a gondolatait és érzéseit, apránként, következetesen, akkor semmije sem marad, akkor csak valami szemcsés, mardosó, szaros kis ösztön marad benne, valahol lent, a belsejében, a belei körüll nyüzsögve, de olyan mélyen, annyira rejtve, hogy képtelenség lenne rátalálni.” (David Edgar: Mary Barnes)

A kiállítás azt a belső feszültséget elemzi, amit az identitás mibenlétének problémái szülnek, legyen szó a minket körülvevő digitális világ képi agressziójáról vagy különféle érzelmi megnyilvánulásokról, védekezésről, tehetetlenségről vagy önpusztításról. A kiállított művek és alkotóik egy-egy szegmenst taglalva viszik a befogadót közelebb egy univerzális, mégis egyéni percepcióhoz. Különböző attitűdök bontakoznak ki: a tervezés, a kutatás, a spontaneitás, a befelé figyelés.

/

“If you take someone's thoughts and feelings away bit by bit, consistently then they have nothing left, except some gritty, gnawing, shitty little instinct, down there, somewhere worming round the gut, but so far down, so hidden, its impossible to find." (David Edgar: Mary Barnes)

The exhibition analyzes the inner tensions that arise from the problems of identity, whether it stems from the visual aggression of the digital world surrounding us, or the various emotional manifestations, defenses, inertia, or self-destruction. The exhibited works and their creators take the receiver closer to a universal yet individual perception by dissecting one of the aforementioned segments each. Different attitudes unfold: planning and research, spontaneity and inward observation.

/

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2019. május 3-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 3 May 2019, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by: NKA, MMA, EMMI, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

/

#mamuunderground #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #hungarianart

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z