esemény
Transzparenciák és Tükröződések 2.0 | Székely Annamária | Újlipótvárosi Klub Galéria

megnyitó | 2022. junius 23. 18:00

a kiállítást megnyitja | Muladi Brigitta művészettörténész

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2022. augusztus 2.

"Festészetem egyik meghatározó témája a tér, a tér ábrázolás, amit az építészeten keresztül: épületek, épületegyüttesek, utcák, utcarészletek elemeiből építek fel.
Ezek a terek létező, bárki számára elérhető, látható városkép fragmentumok, az épített környezetünk egyfajta lenyomatai, részletei. A képeimen nem az adott hely lemásolása, reprodukálása történik, hanem minden egy más törvényekkel rendelkező filteren keresztül látható, ami az utóbbi években készült munkáim esetében, a tükröződés. A tükröződés azért is fontos eleme a munkáimnak, mert például az ábrázolni kívánt utcarészlet automatikusan egyfajta szűrön keresztül jut el a nézőhöz, sőt kiegészül az üveg mögötti elemekkel is, ami egy újabb épületet, épületbelsőt, térrendszert sejtet.
A tükröződés főszerepe mellett fontos eleme a munkáimnak a kétdimenziós sík felületi ábrázolásmód megtörése, illetve az abból való kilépésének az illúziója. Teszem ezt oly módon, hogy egy festményen belül rétegekként megjelenítek több, akár más perspektíva rendszerben ábrázolt városképet, hullámokat vagy mértani alakzatok megjelenítésének a segítségével vagy akár a vászonra festett képkeretekkel, való játékos tér- sík – rendszert beépítem a festészetembe.
Fontos momentuma még a munkásságomnak a szétdarabolás, a több részletképből felépített egy egységet alkotó kép. A tükröződés pillanatnyi állapota mellett, utalok az emlékezet pillanataira, hogy, amikor fel szeretnénk idézni egy emléket, akkor is először részletek jutnak eszünkbe, ami kiegészül újabb részletekkel és csak azután látjuk meg a teljes emlékképet.
Munkáimban az foglalkoztat, hogy hogyan és miért alakul ki az igény arra, hogy az alkotó kilépjen a három dimenziót ábrázoló kétdimenziós képszerkezetből, vagy legalábbis a kilépés illúzióját keltse a befogadó közönség, illetve a néző számára. Sőt plasztikus ábrázolásmódban, a szobrászatban is megtaláljuk ezt a jelenséget, amikor a háromdimenziós ábrázolásból is kilépni látszik az alkotónak.
Az effajta ábrázolásmód csupán technikai bravúr? A művész kézügyességét tükrözi, vagy igényét a megszokottól való eltéréstől? A társadalom igénye, a gondolkodásmód kívánalma, a tudomány fejlődésének a hatása a trükközés, az illúzió keltés?
Ezek azok a kérdések melyek a saját alkotói tevékenységemen belül is felmerülnek. Ezekre a kérdéseke keresem a válaszokat és a magyarázatokat több terület áttekintésének a segítségével. Gondolok itt a művészet, a művészeti alkotások elemzése és az alkotói tevékenység mellett a társadalmi körülményekre és elvárásokra, a technika gyors ütemben való fejlődésére, a befogadó közönség, vagy akár a közösség inger küszöbének a megnövekedett határ értékére. Az észlelés és érzékelés határainak az egybemosódására, ami szintén egy társadalom gondolkodásmódjával, vagyis társadalmi problémával kapcsolódik össze, sőt befolyásolja azt."
Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.

FKSE Patron